Hvorfor tar du ikke dødsveiene på alvor?

Å skulle «spare penger» på å kutte i utbedring av veier som dreper er ikke økonomisk ansvarlig, det er etisk forkastelig.

En dødsulykke i Trøndelag i april i år. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
En dødsulykke i Trøndelag i april i år. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Trafikksikkerhet handler om holdninger og penger.

Mindre penger til veier og vedlikehold øker risikoen for alvorlige ulykker.

Det er ikke lagt mindre asfalt i Norge på ti år.

Prosjektet Statens Vegvesen har prioritert som det aller viktigste i Norge, Oslofjordforbindelsen, er utsatt på ubestemt tid av regjeringen.

Alle øremerkede penger til rassikring er fjernet fra budsjettet av Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

Ignorerer ekspertene

Bare i budsjettet for 2023 ville regjeringen fjerne eller utsette hele seks store, nasjonale veiprosjekter fra Oslo til Nordland.

Formålet med kuttene er å spare i samferdselsbudsjettet for å finansiere regjeringens satsningsområder. Samferdselsminister Nygård (Ap) har ignorert faglige argumenter fra sine egne eksperter.

At formålet med nedprioriteringen av samferdsel er å frigjøre penger til eksempelvis kultur eller bistandsbudsjettet, blir tydelig når vi ser i hvor stor grad regjeringen har kuttet de tidligere satsningene på vei.

Når regjeringen i tillegg kutter riksveiinvesteringene med hele 2,6 milliarder, sier det seg selv at det vil bli en helt drastisk nedgang i både veibygging og rassikring.

Ser vi på alle typer veier, legger regjeringen opp til å halvere byggingen de neste 12 årene.

Når FrP hadde en hånd på rattet, var det planlagt å investere 20 milliarder i året på nye veiprosjekter.

Ap og Sp har bestilt en ny plan, der investeringene reduseres til under halvparten, bare 9,4 milliarder.

For oss i FrP handler dette om holdninger til bilister, folk og sikkerhet. Trafikksikkerhet og bygging av trygge veier må være førsteprioritet.

Det handler om holdninger

På alle områder i samfunnet prøver vi å legge best mulig til rette for at folk ikke skal skade seg. Det er ikke lov å bygge rulletrapper som kan kveste barnehender, og alle bedrifter må ha et bevist forhold til sikkerhet.

Når det gjelder veier og trygghet i trafikken er problemstillingen snudd på hodet. Hele 29 prosent av dødsulykkene på norske veier kan ifølge Statens Vegvesen skyldes «veiens beskaffenhet». På norsk betyr dette dårlig vedlikehold, eller uhensiktsmessige veier.

Regjeringen løser dette med å øke trafikkbøtene til fantasisummer, mot advarsler fra blant annet Advokatforeningen, Dommerforeningen og politiet. Regjeringen kutter i alle trafikksikkerhetstiltak, og skjuler seg bak at de øker bøtesatsene voldsomt.

Denne regjeringen later bare som de er opptatt av trafikksikkerhet om de kan tjene penger på det.

Regjeringen forsøkte i revidert nasjonalbudsjett å skjule seg bak et fikenblad ved å «øke veivedlikeholdet for riksveier med en milliard».

For det først er det ikke snakk om en milliard, men kun om lag halvparten så mye.

Statens Vegvesen har tapt en rettsak mot en entreprenør på E39 Eiganestunellen, og kostnadene for dette er over 400 millioner kroner. Dette må Vegvesenet selv dekke i det samme budsjettet som såkalt «økes med en milliard».

For det andre gis det ikke en krone til vedlikehold av fylkesveiene.

For det tredje finansierer ministeren dette med kutt på over en milliard kroner i sitt eget budsjett, og kutter blant annet i samferdselsberedskap, utredninger om trafikksikkerhet og miljø, tog og kollektivprosjekter.

Dødsveiene

Det finnes dessverre en rekke veier i Norge som på folkemunne omtales som «dødsveier».

En av disse er E16 ved Hønefoss. Dette er Norges farligste vei, og topper statistikken for dødsulykker. Utbedring av strekningen er ferdig prosjektert av Nye Veier, og venter bare på penger til oppstart.

For Fremskrittspartiet er det åpenbart at vi umiddelbart bør begynne med utbygging av denne veien, som FrP planla og prosjekterte mens vi satt i regjering. Samferdselsminister Nygård og Ap ser annerledes på det, og vil ikke bruke penger på å utbedre landets farligste vei.

Ministerens våpendrager, Statssekretær Tom Kalås (Ap), innrømmer i Nettavisen at «tofelts landevei på strekket gir høy risiko for alvorlige ulykker» og uttaler at «Det er derfor dessverre ikke helt uventet at det skjer mange alvorlige trafikkulykker på denne veien».

Det er en meget høy risiko for at det vil bli dødsulykker på denne strekningen, dødsfall som kunne vært unngått om veien hadde blitt utbedret som planlagt. For oss i FrP handler dette om holdninger.

Jeg er sjokkert over at regjeringen forstår at denne type veier vil føre til mange dødsulykker, men likevel velger å ikke gjøre noe med det.

Landets sikreste veier

For Statssekretær Kalås (Ap) har helt rett i at tofeltsveier uten rumlefelt eller midtdeler er veier som har en stor risiko for dødsulykker. De sikreste veiene er firefelts veier med midtdeler. Dessverre er dette den veitypen regjeringen nå varsler at de vil bygge mindre av.

Oppgradering av tofeltsveier til firefeltsveier med midtdeler vil redde mange liv.

Bygging av bedre og sikrere veier er det beste trafikksikkerhetstiltaket vi kan gjøre, spesielt vil utbedring av tofeltsveier med mye trafikk og høy fart kunne redde mange liv. ¨

Det er nesten ingen dødsulykker på firefeltsvei, men dessverre mister mange livet på tungt trafikkerte tofeltsveier

Er det DER dere skal spare penger?

Mens det ble bygget over 100 kilometer med rumlefelt årlig under regjeringen Solberg, blir det nå bare laget 9,5 kilometer med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) i 2023.

Regjeringen kutter altså nye rumlefelt med over 90 prosent. Dette er et av de rimeligste og effektive trafikksikkerhetstiltakene vi har.

Samferdselsministeren må lyve for både seg selv og velgerne når har påstår at Ap og Sp tar trafikksikkerhet på alvor.

Prosjektene som ble prosjektert og vedtatt mens FrP satt i regjering må bygges om vi skal ha noe håp om å komme nærmere nullvisjonen for antall drepte i trafikken. I tillegg til å satse på utbedringer og vedlikehold av eksisterende veinett.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no