Hvorfor får man mer hjelp etter en kneoperasjon enn ved keisersnitt?

Hvor er oppfølgingen og omsorgen for kvinner som har gått gjennom keisersnitt?

Jeg opplever at de som gjennomgår et kirurgisk inngrep under fødsel blir «degradert» fordi å føde er naturlig.Hvorfor blir ikke keisersnitt behandlet som det det er; en stor operasjon i tillegg til fødsel?Et keisersnitt er både en stor operasjon og en fødsel.Som fysioterapeut har jeg erfaring med pasienter pre- og postoperativt på sykehus og i klinikk.Jeg har selv vært gjennom flere operasjoner, deriblant et keisersnitt. Og jeg er sjokkert over hvor lite oppfølging