Hvordan unngå en ny Baneheia-skandale?

Det er all grunn også for TV 2 å beklage at vi ikke gjorde jobben vår godt nok i Baneheia-saken. Både mediene, og samfunnet ellers, må gjøre alt vi kan for å unngå at noe slikt skjer igjen. Et steg på veien kan være å åpne opp, og gi større innsyn i rettsprosessen slik Sverige gjør.

BANEHEIA: Dronebilde fra Baneheia i Kristiansand i oktober 2022. Foto: Terje Frøyland / TV 2
BANEHEIA: Dronebilde fra Baneheia i Kristiansand i oktober 2022. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Som nyhetsredaktør i TV 2 har jeg flere ganger stilt meg spørsmålet om hvorvidt vi i media har en for ukritisk tilnærming til dommer som avsies i det norske rettssystemet.De to andre statsmaktene er i langt større grad gjenstand for systematisk kritisk journalistikk enn den dømmende.Der den kritiske journalistikken mot politiet har vært økende, har tendensen etter mitt syn ikke vært like tydelig mot påtalemyndighet og rettsvesen forøvrig.Vi har i for stor grad slått oss t