NYE HELSERÅD: Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler at barn under to år ikke bruker skjerm. Foto: Marte Christensen / TV 2
NYE HELSERÅD: Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler at barn under to år ikke bruker skjerm. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hvert eneste minutt teller

Mye tid foran skjerm hos barn kan påvirke søvn negativt, gi økt risiko for depresjon og mental uhelse og det kan ha en negativ effekt på sosial adferd.

Det er vanskelig å finne noe annet enkelttiltak som gir like mye helse for innsatsen som det å være fysisk aktiv.

Å være i aktivitet har umiddelbare positive effekter på hjernen, som blant annet medfører økt oppmerksomhet, har positiv effekt på følelsesregulering og gir bedret minne. Det er vist at fysisk aktivitet kan redusere angst og depresjon og bedre søvnkvaliteten.

Fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av drøyt 30 ulike lidelser og tilstander, det kan styrke beinmassen, redusere kroppsfett og det har positiv innvirkning på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og flere former for kreft.

Allerede ved en gåtur skjer det mye i kroppen for en person som er fysisk inaktiv.

Vaner har noe å si

80 prosent av oss kommer til å dø for tidlig som følge av en ikke-smittsom sykdom, som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, kreft eller kols; sykdommer som kan forebygges. Risikofaktorene er kjente. Det handler om hva vi spiser, drikker, om vi røyker og hvor mye vi beveger oss.

Etter hvert vet vi også mer om sammenhengen mellom psykisk helse og levevaner. Kort oppsummert vet vi at når man sliter psykisk, er det vanskeligere å opprettholde vaner som er bra for helsa. Og når man har gode vaner har det positiv innvirkning på psyken så vel som på risikoen for å utvikle somatisk sykdom.

For de aller, aller fleste er det å røre litt på seg deg enkleste stedet å starte. Vi vet nå at det er svært lite som skal til og at effektene kommer raskt på mange helseparemetere.

Det skal så lite til!

Vi har nye anbefalinger for fysisk aktivitet. De er ikke dramatisk ulike de gamle, vi styrker stadig kunnskapsgrunnlaget for at 150-300 minutter med moderat aktivitet – altså aktivitet der du puster litt fortere – og litt styrkeøvelser to ganger i uken gir fantastiske gevinster for voksne og eldre.

Eldre trenger tillegg i form av balanseøvelser. Rådet om at voksne skal redusere tiden i ro er videreført, men selvfølgelig skal dette ikke gå ut over søvn og hvile. Barn og ungdommer i skolealderen trenger mer aktivitet enn voksne, i gjennomsnitt minst en time med moderat aktivitet om dagen. Tre ganger i uka eller mer bør aktiviteten være av høy intensitet og inkludere aktiviteter som styrker muskler og skjelett. Mer aktivitet er bedre.

Den gode nyheten i de oppdaterte rådene er av vi har enda bedre dokumentasjon på at bittelitt er bedre enn ikke noe. Faktisk skjer det så mye med kroppen i det du reiser deg og beveger deg litt at vi har gått bort fra rådet om at aktiviteten må vare i minst ti minutter. Hvert minutt du rører på deg, har effekt.

Et råd er å vurdere skjermbruken

I tråd med WHOs anbefalinger har vi tatt inn skjermtid i rådene våre. Vi sier at barn under to år ikke trenger skjerm, de trenger motorisk utvikling og sosial og visuell kommunikasjon med andre mennesker.

Videre sier vi at barn opp til fem år bør holde seg innenfor en time, og at større barn og ungdommer bør begrense det vi kaller passiv skjermtid. Vi er klar over at skjermene er viktige i skole og i det sosiale. At samarbeid, læring og utvikling skjer gjennom skjermene vi omgir oss med.

Fremtidens voksne er aldeles nødt til å være digitalt kompetente. Men for fryktelig mange av oss stjeler skjermen tid fra det å røre på oss.

Verdens helseorganisasjon har oppsummert kunnskapen på området. Kunnskapsgrunnlaget er begrenset. Imidlertid viser det at mye tid på passiv skjermtid (tv og video) hos barn har negativ innvirkning på kroppsvekt og på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Videre er det vist at mye tid foran skjerm kan påvirke søvn negativt, gi økt risiko for depresjon og mental uhelse og det kan ha en negativ effekt på sosial adferd.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no