TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
Idrettsvarslene:

Hvem skal beskytte barna våre?

Idretten beskytter ikke barna godt nok. Dagens situasjon er både uholdbar og farlig, så det haster å ta grep.

TV 2 kan nå avdekke at Idrettsforbundets behandling av varsler har store mangler.

Manglende oversikt, liten informasjonsflyt og forbud mot å lagre informasjon om varsler gjør det vanskelig å fange opp gjengangere.

I verste fall kan overgripere gå fra klubb til klubb uten at noen klarer å gripe inn.

Strenge regler for personvern og lagring av informasjon om varslingssaker setter barn og unges trygghet i fare.

Hensynet til personvern må veies opp mot behovet for å beskytte barn og unge mot overgrep, vold, seksuell trakassering og upassende oppførsel fra voksne.

Da må selvsagt barn og unges trygghet veie tyngst.

Idrettsforbundet må få lovhjemmel til å i større grad systematisere og behandle informasjon om varsler.

Det haster. Dagens situasjon er både uholdbar og farlig.

Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet må jobbe på spreng.

Hvis en trener eller tillitsvalgt gjentatte ganger går over grensen i flere forskjellige klubber, er det i dag stor risiko for at det ikke blir fanget opp.

Det øker faren for at trenere kan gå fra klubb til klubb og utnytte barn og unge.

Det er dynamikker i idretten som gjør barn og unge ekstra utsatt for overgrep, maktmisbruk og seksuell trakassering.

I idretten vil maktforholdet mellom trenere og barn og ungdommer alltid være ekstremt skjevt.

Trenerne er ofte forbilder. Mange barn og unge med store drømmer og ambisjoner ser på trenerne sine som nøkkelen til suksess.

Trenerne har både formell og uformell makt over de unge utøverne.

Slik øker faren for maktmisbruk og overgrep.

Hvis idretten skal kunne bekjempe og hindre overgrep, er de helt avhengige av å ha gode systemer og rutiner for å fange opp risikoatferd og røde flagg.

Det er et av de viktigste verktøyene for å kunne gripe inn FØR det begås overgrep.

Det behovet må veie tyngre enn behovet for å beskytte de som blir varslet om.

Ordningen med politiattester for alle trenere og tillitsvalgte i barneidretten skal være et ekstra ledd av beskyttelse.

De kan fort bli en farlig sovepute.

Vi vet at veldig mange overgrepsanmeldelser blir henlagt på bevisets stilling.

Det er ikke en frifinnelse, men betyr stort sett at man ikke kan bevise utover enhver tvil at det har skjedd et overgrep, eller at politiet ikke har ressurser til å etterforske videre.

Overgrepssaker og trakasseringssaker er i sin natur ekstremt vanskelig å bevise utover enhver rimelig tvil.

Henlagte anmeldelser dukker imidlertid ikke opp på politiattestene.

Det gjør heller ikke pågående etterforskninger.

Når idretten heller ikke kan lagre informasjon om tidligere varsler eller informere om saker på tvers av klubber og kretser, kan slike politiattester gi en falsk og farlig trygghet.

Idretten verken er eller skal være en domstol.

Idrettens oppgave er å finne ut om noen har brutt idrettens egne regler, ikke om noen har brutt norsk lov. Idretten skal heller ikke sende noen i fengsel.

Men idretten har et klart ansvar for å gjøre absolutt alt de kan for at idretten er en trygg arena for alle barn og unge.

Det er fullt mulig å bryte idrettens regler, eller vise at man er uegna til å jobbe med barneidrett, uten å ha brutt norsk lov.

Idretten bør kunne utestenge trenere basert på summen av varslingssaker, hvis flere saker i sum tegner et bilde av en trener som for ofte går over grensa.

Norges idrettsforbund har tatt grep de siste årene for å sikre bedre behandling av varsler.

Den nye påtalenemnda, varslingsportalen MittVarsel og flere stillinger skal gjøre både varslingen og håndteringen av varsler enklere og tryggere.

Men alt står og faller på om utøvere og idrettsklubber faktisk har tillit til at det nytter å varsle.

Hvis det å varsle blir en enorm belastning for varsleren og ikke får konsekvenser for den det varsles om, hva er da poenget med å varsle?

Slik varslingssaker håndteres i idretten i dag, har varslerne dårligere beskyttelse enn de det varsles om. Det er uholdbart. Det er alltid en risiko for å utestenge noen som er uskyldige.

Men risikoen for at overgripere får gå fri, er langt større.

Relatert

Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2