Hva skal vi med roser nå?

I dagene etter terrorangrepet var det viktig for prest Elisabeth Thorsen å være det rosen symboliserer: Kjærlighet.

ROSEHAV: Rosen ble kjærlighetens symbol midt i det kaos som rammet oss, skriver Elisabeth Thorsen. Foto: Odd Andersen/AFP
ROSEHAV: Rosen ble kjærlighetens symbol midt i det kaos som rammet oss, skriver Elisabeth Thorsen. Foto: Odd Andersen/AFP

En rose er en hardfør plante. Om vinteren ser den død ut. Om våren spirer den igjen.Allerede om kvelden den 22. Juli 2011, ble det lagt ned roser utenfor Domkirken i Oslo. I dag står monumentet ”Jernrosene” på Domkirkeplassen. I de ti årene som er gått, har vi som nasjon gransket oss selv og