BER OM BEDRE TILRETTELEGGING: Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom ber om at det blir bedre tilrettelagt for funksjonshemmede i skolen. Foto: Privat
BER OM BEDRE TILRETTELEGGING: Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom ber om at det blir bedre tilrettelagt for funksjonshemmede i skolen. Foto: Privat

Hva hvis det var ditt barn, Tonje Brenna?

Hva hvis det var ditt barn som ble sittende igjen alene i friminuttet.

Kjære Tonje Brenna,

Denne uken starter tusenvis av barn på skolen. Noen for første gang, andre begynner igjen etter skoleferien. Det er en uke fylt av forventninger, spenning, drømmer og håp.


Mange faller utenfor

Skolen er en arena for å lære, men det er også et sted man tilbringer mye tid og får muligheten til å utvikle seg som mennesker.

Skolen er ikke bare et sted for læring, det er der store deler av livet foregår. Treninger, korpsøvelser, politisk arbeid – det er en viktig samfunnsarena. Derfor er gode holdninger og universell utforming helt essensielt. Alle må kunne bruke skolen, hvis ikke faller folk utenfor fellesskapet.

Det er viktig for alle å kunne bestemme over eget liv. Også for barn. Dette innebærer også retten til å kunne bestemme hvor man vil gå på skole. Retten til å velge nærskole, og retten til å velge spesialskole.

Dette er ikke et valg rådgivere eller kommunen skal ta basert på hva de mener er best. Det er et valg foreldrene og barna skal kunne ta sammen. Uansett hva man velger skal tilbudet være godt, både faglig og sosialt.

Skolen er ikke bare viktig for å lære seg fag, men å vokse som menneske. Holdninger formes i tidlig alder og når man lærer av de voksne at det er lov å diskriminere skaper det grobunn for at slike holdninger får vokse seg større.

Hva om det var ditt barn?

Når man ser at enkelte barn ikke er velkommen på skolen fortsetter det på fotballtrening eller i leken på fritiden. Vi vet at funksjonshemmede i større grad enn andre utsettes for mobbing og utestengelse, og det må vi få en slutt på.

For hva hvis det var ditt barn, Tonje, som stadig ble tatt ut av timen for å bake boller, mens de andre dro ut i skogen. Hva hvis det var ditt barn som ikke fikk være med på klassebildet? Eller hva hvis det var ditt barn som ble sittende igjen alene i friminuttet også, fordi det aldri fikk være med på den organiserte aktiviteten?

Vi vet jo, Tonje, at det i dag er mange barn som ikke får gå på sin nærskole fordi den ikke er universelt utformet, eller fordi man ikke har nok kompetanse til å ha funksjonshemmede barn på skolen. Hva slags signal sender egentlig det til alle de dette gjelder, og til hele samfunnet rundt.

Tenk over holdningene vi skaper

Hvordan forklarer du til ditt eget barn at «i denne kommunen får ikke sånne barn som deg gå på skole sammen med alle de andre barna?» og hvordan forklarer du til barnet ditt som ikke får se vennene sine på skolen at «sånne som dem» ikke hører hjemme der? Det sender et signal om at det er lov til å diskriminere bare fordi noen er annerledes enn seg selv.

Dette er virkeligheten. Det skjer hele tiden, men ofte skjer det i det skjulte. Vi håper dette er noe alle kan tenke på fremover, enten du er folkevalgt, jobber på skolen eller er forelder.

Tenk på hva vi lærer barna og hvilke holdninger vi gir videre. Tenk over om det er noe du ville godtatt hvis det var ditt eget barn.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no