Dyrevelferd:

Hun er dyrefiendtlig

Nå må landbruksminister Sandra Borch legge fra seg hersketeknikker og falske løfter.

HANDLING: Det som mangler er ikke kunnskap, slik Borch påstår, men politisk handlekraft, skriver Norun Haugen. Foto: Javad Parsa / NTB
HANDLING: Det som mangler er ikke kunnskap, slik Borch påstår, men politisk handlekraft, skriver Norun Haugen. Foto: Javad Parsa / NTB

Se for deg en landbruksminister som bruker hersketeknikker, kommer med falske løfter og trenerer stortingsvedtak.

Se for deg en landbruksminister som sier at «regjeringen setter dyrevelferden høyt på dagsorden», men som i realiteten motarbeider alle forslag som vil bedre velferden for dyr i kjøttindustrien.

Dyr hun som landbruksminister er ansvarlig for.

Etter at Sandra Borch ble landbruksminister er det akkurat en slik minister vi har fått.

Da Stortinget i fjor behandlet Venstres forslag om at grisene skulle få større plass, mykt underlag og mer å rote i, ba landbruksministeren partiene om å stemme imot.

Heldigvis sto stortingsflertallet på grisenes side, og lyttet til forskningen som sier at grisene trenger langt mer enn den ene kvadratmeteren med betong som de har krav på i dag, dersom de skal sikres gode liv.

Men selv om det er vedtatt at grisene skal få et bedre levemiljø, har Borch, som er ansvarlig for at vedtaket gjennomføres, ikke gjort noe.

Til tross for at det har gått over ett år siden det ble vedtatt.

Motarbeider tiltak

I 2013 startet Mattilsynet på arbeidet med en ny forskrift for hold av gris.

Forskriftsutkastet inneholdt få forbedringer for grisene, men én endring bar med seg et snev av optimisme.

Mattilsynet mente det var på tide at grisene fikk krav på mykt underlag, noe de ikke har i dag.

Etter 9 år som kasteball mellom ulike forvaltningsorgan endte til slutt forskriften på Sandra Borch sitt bord.

Med et pennestrøk var forslaget om mykt underlag for grisene fjernet.

Først etter flere måneder med press fra opposisjonspolitikere, ble kravet om mykt underlag tatt inn i forskriften igjen.

Men forskriften er fortsatt ikke vedtatt, og Borch viser ingen vilje til å få fortgang i saken.

Borch motarbeider ikke bare velferdstiltak for grisene.

Hun driver også med grønnvasking av forholdene grisene lever under.

Nylig avdekket Mattilsynet dyrevelferdsbrudd på hele 6 av 10 norske grisegårder.

Minister Borch leste tallene med sine egne briller, og konkluderte med at «de aller fleste driver veldig, veldig bra».

Dette sier sitt om ministerens forhold til fakta.

Må legge fra seg hersketeknikker

Landbruksministeren er heller ikke fremmed for å bruke hersketeknikker.

Når hun blir intervjuet om gjentatte avsløringer av dyremishandling i griseindustrien, i et ferskt intervju hos TV2, unngår hun å forholde seg til problemene og bruker heller hersketeknikker mot meningsmotstandere.

Det at Borch aktivt motarbeider alle forslag for bedre dyrevelferd hindrer henne ikke fra å ta æren for det andre har fått gjennom.

Borch forsøker å ta æren for at vi nå får en ny stortingsmelding om dyrevelferd, selv om det var hennes forgjenger, Olaug Bollestad (KrF), som tok initiativ til denne etter nye avsløringer om elendig dyrevelferd i norsk griseindustri i 2021.

Ministerens bidrag til stortingsmeldingen har tvert imot vært å trenere den, og aktivt motsette seg stortingsflertallets vedtak om at arbeidet skulle intensiveres og stortingsmeldingen fremskyndes.

Nå bruker Borch dyrevelferdsmeldingen som en unnskyldning for å gå i mot ethvert forslag om å bedre dyrevelferden, og nekter å oppdatere dyrevelferds-regelverket i tråd med ny kunnskap om dyrenes artstypiske behov.

Norges ledende griseforskere er samstemte i sitt budskap: Vi har allerede mer enn nok kunnskap til å endre både regelverk og produksjonsmåter slik at grisene kan få det bedre.

Det som mangler er ikke kunnskap, slik Borch påstår, men politisk handlekraft.

Nå må Borch legge fra seg hersketeknikker og falske løfter, og ta tak i oppgaven hun er satt til: å være landets leder på dyrevelferd.

Grisene har allerede ventet lenge nok.

Nå trengs det handling.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no