Maren Grøthe fra Senterpartiet er ikke imponert over Høyres skolereform. Foto: Senterpartiet
Maren Grøthe fra Senterpartiet er ikke imponert over Høyres skolereform. Foto: Senterpartiet
Ungdomsskolereform:

Høyre går feil vei

Løsningen er ikke en mer akademisk skole.

Høyre har lagt frem sitt forslag til en ungdomsskolereform.

Den legger opp til mer prestasjonsjag for elevene, og en mistillit til lærerne. Det svarer overhode ikke på de behovene vi har i den norske skolen.

Senterpartiets mål er at flere elever skal fullføre skoleløpet, og få seg et arbeid og en hverdag de trives i.

I dag vet vi at det ofte er de mer praktiske og gjerne litt skoletrette elevene som faller fra.

Undersøkelser viser at motivasjonen til elevene daler fra 5.-10.trinn og at de kjeder seg mer enn for få år siden, samtidig som andelen elever som rapporterer om psykiske vansker og stress knyttet til skolearbeidet øker.

Derfor er regjeringen i gang med en stortingsmelding om ungdomsskolen og 5-7.trinn.

Høyres alternativ er feil vei å gå. De foreslår å innføre en «bacheloroppgave» med karakter på 10.trinn, en ekstra naturfagstime, flere nasjonale prøver og at elever skal starte ungdomsskolen med karakterer fra 7.trinn.

Jeg tror ikke dette vil bidra til at skoletrette ungdommer får økt motivasjon til å fullføre, men snarere styrke opplevelsen av stress, press og lavere motivasjon.

Avskilting

Vi har heller troen på å legge til rette for en praktisk og variert skolehverdag.

En skolehverdag der vi skal se elevene som hele mennesker med ulike styrker.

– Jeg slet veldig på skolen, så kom jeg hit og nå har jeg kommet langt i livet

Samtidig viser Høyres forslag nok en gang stor mistillit til lærerne.

De legger opp til økt detaljstyring, mer rapportering og å innføre nye kompetansekrav med tilbakevirkende kraft.

Dette ville betydd avskilting av mange tusen erfarne lærere. I en tid med økt lærermangel og behov for rekruttering, er det uklokt å sende viktig kompetanse ut av norsk skole.

Imøtekomme behov

Vi ønsker heller å styrke hele laget rundt eleven, og ha en tillitsreform i skolen slik at lærere får mer tid og rom til å være lærere.

Senterpartiet har i flere år vært opptatt av at vi må ta tak i ungdomsskolen.

Jeg er glad vi er mange som har ett stort engasjement for å gjøre ungdomsskolen bedre og at vi løfter bredden av tiltak, men virkelighetsbeskrivelsen vår er ulik i de politiske partiene.

Der Høyre vil at elevene skal tilpasse seg skolen, vil Senterpartiet at skolen i større grad må imøtekomme elevenes behov.

Løsningen er ikke en mer akademisk skole.

Jeg har troen på at det er større behov for mer praktisk læring, å styrke laget rundt eleven og gi mer tillit til lærerne.

Det vil bidra til at flere møter en skolehverdag med mestring og glede så flere kan fullføre skoleløpet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no