Silje Kristin Aspaas med et bitende skråblikk på Kjerkols helsetale denne uken. Foto: Privat
Silje Kristin Aspaas med et bitende skråblikk på Kjerkols helsetale denne uken. Foto: Privat

Her forleden fant jeg et lekket dokument Kjerkol har sendt ut ...

SATIRE: Grunnet økte strømutgifter skal det innføres dobbeltsenger til inneliggende pasienter, slik at de kan holde varmen sammen.

(Innlegget er satirisk ment (Journ.anm). Det sto først på trykk på forfatterens facebook-side.)

Her forleden fant jeg ett lekket dokument Kjerkol har sendt ut til alle direktørene i landets forskjellige helseforetak.

Der hun spesifiserer hvilke krav og tiltak sykehusene nå må gjøre. Første steg ute er at fra nå av skal alle pasienter skrive egen journal, uansett språk og alder.

Alle kronikere vil få tilbud om 13 timers nettkurs i hvordan man kan ta blodprøve av seg selv, og analysere disse hjemme.

Er du gravid får du også ett lynkurs i hvordan du kan føde alene.

Det skal settes opp kufeller/ferister rundt sykehusene så de med krykker og lignende hjelpemidler ikke kommer seg inn.

Ambulansene skal fra i dag bare bruke sommerdekk så sykehusene unngår flere innleggelser på vinterstid.

Sykepleierne skal gå i privat tøy, unntatt de på operasjon som får tildelt KUN ett sterilt forkle.

Kjerkol ønsker også å fjerne parkeringsplasser til de med funksjonsnedsettelse, og alle ramper til de med rullestol for å minke tilstrømming inn i sykehusene.

Grunnet økte strømutgifter skal det innføres dobbeltsenger til inneliggende pasienter, slik at de kan holde varmen sammen.

Helseforetakene oppfordres også til å starte samarbeid med Tinder for effektivisering av inseminasjon.

Personalet på kjøkken får avsatt to timer per arbeidsdag til dumpster diving, så pasienter med mer enn tre liggedøgn får tilbud om mat.

Hvis autorisert helsepersonell er hjemme grunnet sykdom, kan mannskapet på nærmeste ferge leies inn da de er godt opplært i hvordan man skal styre ei synkende skute.