Gjengene i Oslo:

Har Oslo-politiet sovnet på jobben?

Finnes det i det hele tatt en form for konkret handlingsplan mot gjengene i Oslo?

To personer ble skutt i Oslo på åpen gate i helgen. Ifølge flere medier er de to knyttet til gjengen Young Guns. Foto: Frode Sunde / TV 2
To personer ble skutt i Oslo på åpen gate i helgen. Ifølge flere medier er de to knyttet til gjengen Young Guns. Foto: Frode Sunde / TV 2

(Innlegget sto først på trykk på forfatterens facebook-side. Innlegget er forkortet og redigert)

(Les tilsvaret fra Oslo politidistrikt nederst i saken)

Er politiledelsen i Oslo helt inkompetente?

Finnes det i det hele tatt en form for konkret handlingsplan hvordan gripe inn og håndtere kriminelle aktive aktører og forebygge opp i mot de kriminelle gjengene?

Mikael Ali er tidligere medlem av gjengen Young Guns. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
Mikael Ali er tidligere medlem av gjengen Young Guns. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hva i så fall ser denne strategien ut?

Hvem leder denne?

Eksisterer det en avdeling som kartlegger hovedstadens gjengmiljøer, medlemmer og etterretning? Som jobber med å stoppe sammenstøt som vi nå ukentlig ser i det offentlig rom?

Hele politiledelsen fremstår som om de sitter på kontoret og drikker kaffe dagen lang og tenker på neste skritt i sin karriere. Når det først smeller, så setter de kaffekoppen ned og føler nesten at de må reagere.

Flåsete skrevet av meg, men du skjønner poenget.

Politiet i Oslo trenger en mer slagkraftig tilnærming, en egen avdeling som er håndplukket og vet hva dem driver med, samt også jobber med forebygging.

Slik det tidligere gjengprosjektet som ble nedlagt drev med.

Exit

For mange år siden stilte jeg spørsmål i media om hva slags strategi og tilbud politiet hadde for dem i gjengmiljøet som ville ut av gjengen.

Frykter nytt gjengmiljø

Svaret jeg fikk av politiledelsen var at dem hadde ett «opplegg» for de som ville ut, det var bare å kontakte politiet.

Det var ren løgn. Politiet i seg selv har aldri hatt noe opplegg for dem som vil ut av gjengmiljøet her i Norge.

Jeg har i mange samtaler med andre kriminelle hørt om dette såkalte «opplegget» av exit-strategi.

Det var først og fremst å love gull om støtte og hjelp, Så kom oppfordringer om å bli en informant og sende deg inn tilbake i gjengmiljøet for å tyste på dine egne venner.

Med andre ord sette deg selv og din familie i fare, slik at politiet kunne få informasjon.

Når politifolk jeg har snakket med som jobber på gaten og hver dag ser problematikken og utfordringene, sier til meg «å gi tilbakemeldinger opp til vår politiledelse er ikke karrierefremmende», så har vi alle et alvorlig problem.

Hva slags ukultur er det innad i politiet når politibetjenter føler det slik og er redde?

Sovet etter så mange år

Jeg er forbannet. Jeg har selv vist om en pågående konflikt uten at jeg utdyper dette.

Drapet på Grønland: – Avdøde tilhører et kriminelt miljø

Men at politiet ikke har fått med seg denne konflikten som nå har endt med drapsforsøk på to og utrygghet i våre gater, er for meg nok et tegn på at politiledelsen overhodet ikke har kontroll på disse kriminelle aktørene og gjengmiljøene.

Det har flere ganger i det offentlige rom vært indikasjoner på akkurat denne konflikten.

Er det ikke noe etterretning og koordinert samarbeid mellom såkalte «Spesielle Operasjoner» i politiet og fengselsvesenet når det kommer til pågående konflikter som så er så synlige?

Har politiledelsen sovet så mange år etter de så stolte erklærte seier over gjengene i Oslo?

Svaret på det spørsmålet må vel ubetinget være ett rugende, JA.

Dere har sovet. Ett av flere eksempel er de kriminelle aktørene i miljøet på Holmlia som vokste frem etter gjengprosjektet ble nedlagt og seieren erklært.

Dette vet vi om skytingen i Oslo

Jeg, og til og med en av mine, den gang fiende i gjengmiljøet, har tidligere skrytt av politiets tidligere gjengbekjempelse og hvor effektive de var med å håndtere gjengmiljøet i hovedstaden.

Ganske spesielt at to tidligere sentrale gjengmedlemmer roser deler av politiets innsats den gang. Hvorfor gjør vi det?

Jo, fordi vi ønsker ikke at andre skal havne i den dritt disse miljøene fører med seg av vold, rus og lidelse.

Gjengkrigen raste

Jeg legger ikke skjul på at jeg fremdeles er glad i mange av dem jeg kjenner, som er aktive i disse gjengmiljøene ennå.
Det gjør vondt når jeg hører om dem blir skutt og drept og holder på mot hverandre.

Som pappa til to barn er jeg ekstremt bekymret for mine og andres barn som av ulike årsaker potensielt kan bli dratt inn en destruktiv verden som jeg så altfor godt kjenner.

Enten ved å være vitne til ett slikt oppgjør, eller selv å bli rammet da det er stadig oppgjør ute i det offentlige rom.

Hva har skjedd innad hos dere i politiet?

Dere har handlingsplanen som dere selv laget den gangen når gjengkrigen i hovedstaden raste.

Unge gutter lokkes inn i kriminelle gjenger: – De gråter på kontoret hos oss dagen etterpå

Som dere skrev som overskrift: «Det starter med ett håndtrykk og avsluttes med ett håndtrykk». Med referanse til hvordan dere den gang ville møte oss i gjengmiljøet.

Dere kjørte oss hardt på alle måter, men dere var der over tid og så oss som mennesker. Dere spanet på oss døgnet rundt, avlyttet telefoner og hindret flere potensielle sammenstøt da dere ut fra intet dukket opp i sivile klær ved nabobordet på utestedet der vi var, og stoppet oss da vi skulle ut og slåss med en rivaliserende gjeng.

Dere har erfaringen til de politibetjentene som jobbet i prosjektet den gangen. Så hva har skjedd? Hvor er dere?

Ferskvare

Det virker som politiledelsen sin holdning er «smeller det, så kommer vi».

Når man er tett på disse miljøene, er det lettere å hindre nyrekruttering og å bistå dem som vil ut.

Husk motivasjon til å forlate gjengen, vil i disse miljøene er som oftest være «ferskvare» hos disse gutta, da gjerne etter en gruvekkende hendelse. Da gjelder å kunne være der og ha ett tilbud om en exit.

Første prioritering for politiet nå må være å gå inn og stanse voldsspiralen. Sentrale aktører må tas bort.

Fryktet eks-torpedo: – Slik rekrutterte vi gjengmedlemmer

La oss tenke tall.

Om man tidlig nok kan få stoppet en ungdom fra en kriminell løpebane, sparer samfunnet titalls millioner av kroner.

Så mange pårørende har igjennom årene kontaktet meg, redde for deres barn som har satt seg i gjeld eller av ulike årsaker er truet av kriminelle miljøer.

Foreldrene er redd for deres barn og at de skal rammes av enda strengere represalier. Da er det lettere å gjøre opp gjelden, uten å blande inn politiet.

Det er ikke små summer det er snakk om. Det meste jeg har hørt om er 500.000 som har blitt betalt.

Ikke trygt i gatene

Så hva slags råd har dere i politiet til alle disse pårørende i nevnt situasjon som beskrevet ovenfor?

Ikke sitt og fortell til mennesker, spesielt ungdom at dere skal beskytte dem om de blir vitne til en kriminell hendelse.

Gjengmiljøet i Oslo splittes

Dere forsvinner raskt, mens ungdommen blir igjen, daglig i frykt.

Det er ikke alt man kan forhindre, men mer kunne ha vært stoppet. Det er intet annet enn flaks at uskyldige blir skutt, skadet eller drept. Disse som skyter ute i gatene er ikke akkurat medlemmer i skytterklubb, for å si det slik.

All denne skytingen og volden skaper utrygghet og har gjort det over lengre tid.

Jeg får stadig spørsmål om det er trygt å ferdes i den og den bydelen, spesielt på kveldstid.

Avslutter med en oppfordring til politikerne om å møte politiledelsen i Oslo for å få vite strategi og videre handlingsplan mot gjengvolden og gjengbekjempelsen.

Vi må innse at vi har gått glipp av flere år med forebygging og sovet i timen. Det er ikke for sent, jo raskere vi starter, jo mindre makt får gjengene.

Vi har alle ett ansvar.

Tilsvar fra Tore Soldal, fungerende visepolitimester i Oslo politidistrikt:

Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen som gis i kronikken. Også vi i politiet kan gjøre ting annerledes, men arbeidet mot kriminelle nettverk og gjenger er veldig høyt prioritert.

Oslopolitiet har en bred etterretningsstruktur for å sikre en kunnskapsbasert og målrettet innsats. Selv om vi aldri kan ha full kontroll eller oversikt over all kriminell aktivitet og alt som skjer i en stor by som Oslo, mener vi å ha god kunnskap om miljøer, personer og ulike konflikter. Dette er også viktig for å forebygge, avverge og oppklare alvorlige voldshendelser.

Innsatsen har rammet flere kriminelle miljøer og sentrale aktører. I tillegg til arbeidet mot etablerte kriminelle nettverk er det også iverksatt en samlet innsats i utsatte områder i Oslo politidistrikt. Dette er et omfattende arbeid for å snu negativ utvikling i disse områdene. Å hindre og forebygge rekruttering i samarbeid med kommunen, bydelene og andre etater er et viktig virkemiddel i denne innsatsen.

Oslopolitiet har etter vår mening klart å holde konfliktnivået på et lavt nivå i de fleste kriminelle nettverk. Dette har vi klart med å få forbildene domfelt til fengselsstraffer og på den måten gjort nettverkene mindre potente.

I motsetning til mange land vi kan sammenligne oss med, oppklarer vi nesten alle alvorlige voldshandlinger de kriminelle nettverkene er involvert i innen svært kort tid. Dette er av forskere fremstilt som helt avgjørende for å hindre at nettverkene blir for sterke.


Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no