Fremtidens «motorveier» vil bare ha to felter

Nå vil regjeringen bygge flere to- og trefelts motorveier, og bygge langt mindre av de tryggeste veiene våre; firefelts motorvei.

Fremskrittspartiet vil at Norge skal fortsette å bygge firefelts motorveier der de mener det er behov for det. Illustrasjonsfoto.
Fremskrittspartiet vil at Norge skal fortsette å bygge firefelts motorveier der de mener det er behov for det. Illustrasjonsfoto. Foto: Erik Edland / TV 2

Det er nesten ikke dødsulykker på firefelts veier med høy standard (110 km/t). De farligste veiene våre er tofeltsveier med høy fart, ifølge blant andre Aftenposten.

Nå vil regjeringen bygge flere to- og trefelts motorveier, og bygge langt mindre av de tryggeste veiene våre; firefelts motorvei.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet bruker samferdsel som en salderingspost. I takt med at ambisjonene i samferdselsbudsjettet har gått nedover de to siste årene, har antallet dødsulykker gått dramatisk oppover.

Første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Frank Sve (Frp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Frank Sve (Frp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norske veier blir farligere

Frem til i fjor hadde antallet dødsulykker gått nedover siden 2008. Dessverre ble den 13 år gamle positive trenden snudd på dramatisk måte i fjor.

Vi så nesten 50 prosent flere trafikkdrepte i 2022 enn i 2021. Denne tragedien ser ut til å fortsette i år, og vi ligger an til å få enda flere trafikkdrepte enn fjorårets rekordår.

Ifølge Riksrevisjonen tar farlige veier og mangel på vedlikehold livet av 30 personer i trafikken hvert år. Rundt en tredjedel av alle dødsulykkene skyldes dårlig vei og manglende vedlikehold.

I en tid der dødsfallene i trafikken går drastisk opp, tror du kanskje at regjeringen tar grep for å bygge mer trygge veier.

Dessverre velger regjeringen isteden å kutte i samferdselsbudsjettet, og nedskalere de tryggeste og sikreste veiene vi har.

Når Frp kom i regjering, var det 187 dødsfall i trafikken. Antallet kilometer med trygge veier økte drastisk, vedlikeholdsetterslepet gikk ned, og antallet dødsfall i trafikken ble redusert.

Trenden ble snudd ved regjeringsskiftet i 2021.

En ny og dårligere standard for vei i Norge

Finansminister Vedum (Sp) og statsminister Støre (Ap) vil ikke bygge firefeltsveier lenger. Den nye standarden for motorveier i Norge er to eller tre felt.

Fremskrittspartiet sier klart og tydelig nei til Arbeiderpartiet og Senterpartiets nye «motorveier» med to felt, og vil at Norge skal fortsette å bygge skikkelige firefelts motorveier der det er behov for det.

Ap og Sps offisielle begrunnelse er miljø og klima. De hevder mindre og dårligere veier er bedre for miljøet. Det er en rekke eksempler på at dette rett og slett ikke stemmer. En vei som er underdimensjonert fra dag en vil måtte bygges på nytt om få år.

En rekke steder i landet har man tidligere bygget to- og trefelts veier der trafikkveksten var så høy at man etter kort tid må bygge ny vei.

Det er ikke bra for verken miljø, økonomi eller samfunn å bygge en vei to ganger. Den offisielle begrunnelsen til regjeringen holder rett og slett ikke mål.

Som å tisse i buksa

At nye motorveier skal ha to-tre felter, istedenfor å være en skikkelig motorvei, sparer regjeringen kanskje noen kroner på kort sikt.

Regjeringens veipolitikk er et perfekt eksempel på å tisse i buksa for å holde seg varm.

En farlig og underdimensjonert vei vil måtte bygges på nytt.

Om veien ikke må rives og bygges på nytt før Støre (Ap) og Vedum (Sp) er ute av regjeringskontorene, er det riktignok ikke Ap/Sp-regjeringens problem. Det er i så fall meget uansvarlig å bygge underdimensjonerte veier, for så å overlate oppryddingen til innbyggerne og mer seriøse regjeringer i fremtiden.

Regjeringens veipolitikk er korttenkt, uansvarlig, dyr for skattebetalerne og en provokasjon mot bilistene.

Det er uansvarlig å tisse i buksa man har lånt, bare fordi man ikke regner med å måtte vaske den selv.

Firefelts motorvei redder liv. Regjeringen vil dessverre ikke bruke penger på å bygge de tryggeste veiene våre.