Foreldrevalg eller politikermakt for barnas beste?

Regjeringen har foreslått endring i barnehageloven. Dette vil medføre avvikling av likebehandlingsprinsippet og det vil føre til svekket valgfrihet for foreldre. Dette er begynnelsen på en reversering av barnehageforliket.

FORSLAG TIL ENDRING: Regjeringen har foreslått full reversering av barnehageforliket med forslag til endring i barnehageloven, skriver Anniken Hauglie og Karita Bekkemellem. Foto: Håkon Mosvold Larsen
FORSLAG TIL ENDRING: Regjeringen har foreslått full reversering av barnehageforliket med forslag til endring i barnehageloven, skriver Anniken Hauglie og Karita Bekkemellem. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Barnehageforliket er en av de største suksesshistoriene for offentlig-privat samarbeid i Norge. Gjennom en velferdsmiks, eller offentlig-privat samarbeid, fikk man på få år full barnehagedekning i Norge, flere kvinner kom i jobb og man har bygget opp en seriøs sektor hvor kvalitet, barna, ansatte og tillit står i fokus. Nå frykter vi at den norske barnehagemodellen står for fall.

Anniken Hauglie. Foto: Ørn E. Borgen
Anniken Hauglie. Foto: Ørn E. Borgen

Regjeringen har foreslått full reversering av barnehageforliket med forslag til endring i barnehageloven. Regjeringens forslag er en endring av den viktigste reformen som har sikret foreldre, barna og de ansatte i barnehagene likebehandling av offentlige og private barnehager.

Karita Bekkemellem. Foto: Øyvind Brattegard
Karita Bekkemellem. Foto: Øyvind Brattegard

Likebehandlingsprinsippet sikrer at barnehageplassen finansieres likt uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. Dette viktige prinsippet vil nå regjeringen fjerne, og det uten å ha utredet konsekvensene skikkelig. Kommunene skal heretter selv vurdere tilskuddet til private barnehager. Det gir risiko, for mindre penger til noen barnehager som vil kunne gå kraftig ut over kvaliteten og i ytterste konsekvens bety forskjellsbehandling av barna.

Regjeringens reversering vil også redusere mangfoldet i barnehagesektoren, og i verste fall gi færre barnehageplasser enn ønsket. Det kan nå bli den enkelte kommune som setter rammer for utforming av det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Selv om det kan virke tilforlatelig, så viser foreldreundersøkelser for barnehagesektoren, at mange setter pris på og søker seg alternative tilbud for sine barn. Når mangfoldet blant virksomheter begrenses, gir det også mindre valgfrihet for ansatte fordi det blir færre arbeidsgivere å velge mellom. Barnehageyrket kan da bli mindre attraktivt.

Vi mener barnehagene skal og må videreutvikles til det beste for barna, foreldre, ansatte og samfunnet. For å oppnå dette må vi samarbeide om å finne de gode løsningene og videreutvikle barnehageforliket, som har tjent oss godt i mange år. Det fortjener neste generasjon.

Med regjeringens forslag vil foreldrene få mindre valgfrihet, mens politikerne får økt makt. Er vi sikre på at dette er til barnas beste?