Flytt russetiden NÅ

Først eksamen, så fest.

Er det ikke bedre med russetid etter eksamen, spør Frp. Foto: Beate Oma Dahle
Er det ikke bedre med russetid etter eksamen, spør Frp. Foto: Beate Oma Dahle

Det sikreste vårtegnet vi har er den særnorske russefeiringen, der omkring 40.000 elever landet rundt feirer både fullført videregående og 13 års skolegang.

Den over hundre år gamle tradisjonen som de aller fleste enten storgleder seg til eller har gode minner fra, har vært diskutert i like mange år.

Debatten om når feiringen skal avholdes er heller ikke ny, men skaper like stort engasjement hvert eneste år.

Det var i 1979 at Arbeiderparti-regjeringen vedtok å flytte eksamen til etter russetiden.

Før den tid var det praksis å avholde eksamen før russetiden.

Begrunnelsen for vedtaket var å dempe russefeiringen, og en kan trygt konstatere at det stikk motsatte har skjedd.

Feiringen har vokst stort i omfang med årene og etter over 40 år burde det være på tide å innse at vedtaket ikke har fått den effekten politikerne på 70-tallet håpet.

Minner for livet

De siste tiårene har russetiden begynt rundt 1. mai og vart frem til 17. mai, som kolliderer med tidsrommet for avsluttende eksamener på videregående.

Det er krevende for de elever som vil oppnå både gode resultater på eksamenene, som jo tross alt avgjør både vitnemålet og studiemuligheter senere, og en russefeiring som skaper minner for livet.

Vi vet at en del elever sliter med å finne en riktig balanse og at det rammer deres skoleresultater.

Flere ender opp med dårligere karakter enn de kunne ha fått, og en del av disse ender opp med å bruke mye tid og penger på å ta privatisteksamener i etterkant.

Enkelte steder i landet har det blitt forsøkt å ha andre tidspunkt for russefeiringen.

I Tromsø valgte russen i 2020 å flytte feiringen fra 16. juni 6. juli, og de hadde svært positive erfaringer av å flytte russetiden til etter eksamen.

For russen selv bidro dette også til å gjøre russetiden med avslappet og fri for forberedelser til eksamen.

Russetiden er ikke et offentlig ansvar eller en del av den formelle skolen, men det er en integrert del av den norske skoletradisjonen.

Fremskrittspartiet mener at det er russen selv som skal bestemme over russetiden.

Vi mener imidlertid at det kan være en stor fordel å flytte russetiden til etter eksamen, og kunnskapsministeren bør sammen med russen finne et tidspunkt for russetiden som ivaretar både skoleløpet og russefeiringen.

FrP vil tilbake til røttene for russefeiringen og la elevene feire 13 års skolegang når de faktisk er ferdige med eksamenene og virkelig har noe å feire.

Det er jeg sikker på vil føre til en enda bedre russefeiring og bedre skoleresultater for mange elever.

Russetiden bør være en feiring av skolegangen og årene man har lagt bak seg, ikke ødelegge for skoleresultater og livet man har foran seg.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no