Flyktningene risikerer å bli utnyttet i Norge

Å hjelpe er viktig, men det må gjøres riktig. Hvis ikke kan de som flykter fra krigen møte nye former for utrygghet også her i Norge.

UTRYGGE: Redd barna frykter flyktninger i Norge skal bli utsatt for overgrep. Foto: Kristin Grønning / TV 2
UTRYGGE: Redd barna frykter flyktninger i Norge skal bli utsatt for overgrep. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De siste ukene har nyhetsbildet vært preget av krigen i Ukraina. Krigens brutalitet kommer plutselig tett på oss. Bilder av kvinner, barn og familier på flukt vekker medfølelse og et ønske og behov for å hjelpe.Det store engasjementet vi har sett i hele Norge for å hjelpe, hente og ta imot flyktninger er fantastisk. Å hjelpe er viktig, men det må gjøres riktig. Hvis ikke kan de som flykter fra krigen møte nye former for utrygghet også her i Norge.Utnytter sårbare mennesker