BØR VURDERE KJERNEKRAFT: Bjarne Hellesøe, medlem i Naturvernforbundet mener det er på tide å vurdere kjernekraft (Foto: Illustrasjon)
BØR VURDERE KJERNEKRAFT: Bjarne Hellesøe, medlem i Naturvernforbundet mener det er på tide å vurdere kjernekraft (Foto: Illustrasjon)

Fjell knuses og fosser ødelegges. Løsningen ligger et helt annet sted

Grønn moderne kjernekraft har tatt livet av nøyaktig null personer og er således, med god margin, den sikreste formen for energi.

Naturvernforbundet har i over 100 år kjempet mot nedbygging og ødeleggelse av natur, men storsamfunnets behov for energi har vunnet, gang på gang.

Vi har halvert dyremassen

Fjelltopper sprenges for å gi plass til vindturbiner som er så høye at en ikke tror det før en får se det og elver har blitt demmet opp og lagt i rør i så stort omfang at det ikke er en nyhet lenger.

Livet i og ved elvene våre blir desto mer skadelidende. Det er forskjellige grader av dette, men vi befinner oss uansett i en situasjon der menneskelig aktivitet har greid å halvere massen av dyr på vår planet de siste 50 år, som er som et sekund å regne i forhold til hvor lenge det har vært liv på jorden.

En innser at moderne samfunn og mennesket alltid vil sette et visst fotavtrykk på kloden, men vi har en naturkrise og det er på tide å bremse utviklingen.

For å unngå mer destruktiv aktivitet for å skaffe strøm til elektrifiseringen av samfunnet burde alle sette seg inn i hva moderne kjernekraft kan tilby og potensiale det har til å løse problemene/utfordringene vi står overfor.

Urealistiske tiltak

Effektivisering og sparing av energi blir ofte skjøvet frem som primær strategi av den konservative delen av miljøbevegelsen, men fordi folk flest ikke vil gå særlig ned i levestandard, om noe i det hele tatt, er dette urealistisk i stor skala.

Vi skal i tillegg elektrifisere samfunnet og hjelpe lutfattige mennesker i andre deler av verden med å få tilgang til strøm, lys, rent vann og en akseptabel levestandard. Heldigvis finnes det en løsning på å løsrive produksjon av energi fra natur, og det er moderne kjernekraft.

Sivil kjernekraft vil også virke stabiliserende i internasjonal sikkerhetspolitikk da den kan gjøre land uavhengige av tilførsel av energi fra andre. Fornybar energi, som sol og vind feilaktig kalles (fordi de krever store mengder sjeldne metaller og fossil energi som ikke er fornybar) krever dessuten også fossil energi som backup-kraft når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Tyskland, som nå har gjort seg avhengig av russisk gass, fordi de blant annet har stengt ned flere av sine kjernekraftverk, finansierer nå i praksis Putin sin krig i Ukraina.

Den sikreste formen for energi

Energi er, som nevnt, så viktig og altomfattende at er det er veldig relevant i debatter som omhandler natur og samfunn samt de konflikter som ofte oppstår mellom dem.

Også FNs bærekraftsmål nummer syv omhandler dette: Ren energi til alle. Det å vurdere å velge vekk moderne kjernekraft er i praksis å åpne døren for mer destruktive løsninger fordi vindturbiner krever enorme mengder materialer og ødelegger fjell og urørt natur, vannkraft skader elver og daler, solcellepaneler krever sjeldne metaller og naturødeleggende gruvedrift, kull olje og gass tar liv i form av luftforurensing og global oppvarming.

Grønn moderne kjernekraft har tatt livet av nøyaktig null personer og er således, med god margin, den sikreste formen for energi. Den er i tillegg den eneste energikilden som kombinert sett er utslippsfri, stabil, sikker, skalerbar, gir lav strømpris, lite og håndterbart avfall, liten areal- og materialbruk samt at den kan bygges ut relativt raskt.

La oss jobbe for økt kunnskap generelt i samfunnet samt politikk basert på vitenskap fremfor frykt og skremselspropaganda.

Den konservative miljøbevegelsen forsinker i praksis den store og vanskelige kampen for vern av natur, mot luftforurensing og global oppvarming med sin kamp mot det kraftigste og viktigste verktøyet i verktøyskrinet, kjernekraft, og er dermed indirekte ansvarlig for global oppvarming og dødelig luftforurensing. Denne sammenhengen har vært kjent i mange år.

EU definerer nå moderne kjernekraft som grønn og bærekraftig energi.

FN sier vi trenger kjernekraft for å løse menneskeskapte klimaendringer.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no