Et skadeskutt samfunn

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. Det er dyrtid, og mange som slet under pandemien gjør det fortsatt. Skal vi vurdere ut ifra våre egne funn, så er dagen er viktigere enn noensinne.

BEKYMRET: Lasse Heimdal, generalsekretær Kirkens SOS, er bekymret for den store pågangen på hjelpetjenestene deres. Foto: Per Haugen / TV  2
BEKYMRET: Lasse Heimdal, generalsekretær Kirkens SOS, er bekymret for den store pågangen på hjelpetjenestene deres. Foto: Per Haugen / TV 2

Fordi nå brenner det virkelig i mange hjem: Ubetalte regninger, boliglån som ikke kan betales og en følelse av å ikke lykkes.

For godt over ett år siden fikk jeg en henvendelse. Det var fra en voksen person med barn. Det var en fortvilet stemme jeg lyttet til i andre enden.

-Jeg har lyst til å gi opp nå, sa personen i andre enden. Jeg orker ikke mer.

FRIVILLGE: Hos Kirkens SOS sitter frivillige klar til å svare på henvendelser døgnet rundt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
FRIVILLGE: Hos Kirkens SOS sitter frivillige klar til å svare på henvendelser døgnet rundt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Problemene til vedkommende var sammensatt. Mye handlet om økonomi og at vedkommende følte tap av verdighet og livsglede over å ikke kunne betale utgiftene sine.

At vedkommende tenkte at det å forlate livet var en bedre løsning enn å snakke høyt om problemene sine.

Fra vondt til verre

Etter dette har situasjonen på flere felt som handler om psykisk helse gått fra vondt til verre:

Unge mennesker sliter, spiseforstyrrelser og skolevegring er et omfattende problem.

TILGJENGELIG: Kirkens SOS får mange henvendelser både på chat og telefon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TILGJENGELIG: Kirkens SOS får mange henvendelser både på chat og telefon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mange eldre har det ikke noe bedre. I kjølvannet av NRK Brennpunkt sin dokumentar kunne vi fortelle om eldre som kontaktet oss.

Budskapet deres: De hadde ikke lyst til å leve mer.

Og for hver eneste gang vi har tenkt at «nå må det vel snart snu» så har det bare blitt et knepp verre.

Skremmende statistikk

Verdenssituasjonen er utrygg, det er krig i et land vi deler grense med. Mange problemer som oppsto under pandemien er ikke løst.

Oppå dette har vi fått en dyrtid som vi ikke har sett maken til på veldig mange tiår.

Statistikken er skremmende lesning

Hvordan vi har merket det? På henvendelsene vi får. Og hva folk snakker om.

MANGE HENVENDELSER: Kirkens SOS svarer på 500 samtaler fra folk som sliter. Hver dag. Foto: Per Haugen / TV  2
MANGE HENVENDELSER: Kirkens SOS svarer på 500 samtaler fra folk som sliter. Hver dag. Foto: Per Haugen / TV 2

I en gjennomgang av statistikken vår så har vi gjort disse funnene hittil i år, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor:

Samtaler om selvskading har økt med 32 prosent. Tematikk knyttet til selvmord har økt med nesten 12 prosent og kategoriene angst og depresjon/alvorlig psykisk sykdom har økt med til sammen 14 prosent.

Samtaler om relasjonsproblemer og konflikter har også en markant oppgang.

Hva vi tenker om dette? At vi er et samfunn som ikke er friskt. At vi nå er så mange mennesker i den norske befolkningen som strever med å opprettholde et liv med livskvalitet at det er grunn til å rope varsku.

VERDENSDAGEN: På tirsdag er verdensdagen for psykisk helse. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2
VERDENSDAGEN: På tirsdag er verdensdagen for psykisk helse. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Regjeringen bør gjør mer for folks psykiske helse

Tirsdag 10 oktober er det verdensdagen for psykisk helse. Det er Norges største befolkningskampanje om psykisk helse som markeres hvert eneste år.

Hele uken vil vi og mange andre organisasjoner markere dette temaet. Med bakgrunn i funnene våre så er det helt åpenbart at behovet er skrikende.

Oppfordrer regjeringen

Samtidig vil jeg og minne regjeringen og helt spesifikt helseminister Ingvild Kjerkol på at det rett før sommeren ble lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse.

Vi heier på planer, og retningen er riktig. Men skal vi gjøre noe som virkelig monner, må det mere til enn en 50-lapp mer i året per innbygger i året.

Det er ikke mer enn prisen på en stor kaffekopp for å imøtegå det vi nå opplever.

TRENGER MER: Heimdal mener regjeringen må gjøre mer for å hjelpe. Foto: PER HAUGEN / TV2
TRENGER MER: Heimdal mener regjeringen må gjøre mer for å hjelpe. Foto: PER HAUGEN / TV2

Dersom regjeringen tar psykisk helse på alvor, vil jeg oppfordre dem til å komme innom kontoret vårt for å se på statistikk og rapporter sammen med oss. Så kan vi ha en dialog om hvordan vi skal snu en utvikling før det er for sent.

Fordi det vi opplever nå som landets aller største krisetjeneste er en befolkning hvor mange rapporterer om et liv som ikke går i hop. Om skaden kan gjenopprettes? Det vet jeg ikke. Men at mange bør ha det bedre, det er jeg sikker på.