En ukjent helsefare

En stor andel av befolkningen drikker alkohol, men kunnskapen om hva det gjør med helsen vår er lav. Vi fortjener å vite hvilken risiko vi utsetter oss for.

Altfor få nordmenn kjenner risikoen som er knyttet til alkoholbruk, ifølge artikkelforfatterne. Modellklarert illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad/NTB
Altfor få nordmenn kjenner risikoen som er knyttet til alkoholbruk, ifølge artikkelforfatterne. Modellklarert illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad/NTB

De nye nordiske kostholdsrådene (NNR) ble lagt frem i juni. Ett av rådene var å kutte ut all alkohol. Anbefalingen om null enheter for helsas skyld skapte mange og sterke reaksjoner. Kanskje ikke så rart, ettersom 8 av 10 nordmenn drikker alkohol, ifølge FHI.

Fagfolkene bak de nordiske kostholdsrådene, som vil utgjøre kunnskapsgrunnlaget når de norske kostholdsrådene skal oppdateres, er ikke de eneste som anbefaler myndighetene å råde folk til å kutte ut eller redusere alkoholbruken. I januar i år gikk helsemyndighetene i Canada ut og anbefalte befolkningen å drikke maks to enheter i uken for å redusere helserisiko. Og noen måneder etter at de nordiske rådene ble offentliggjort, kom svenske råd om at man kunne trenge oppfølging om man drakk mer enn 3 enheter ved én drikkeanledning.

Det finnes mange grunner til å drikke alkohol. Noen opplever at man kan slappe litt mer av, eller at bekymringer blir mindre for en periode. Noen opplever at det blir lettere å sosialisere med nye mennesker, eller at veien til de gode samtalene med venner blir kortere. Ikke minst, mange liker ruseffekten.

Men som forskningen bak de nordiske kostholdsrådene tydelig bekrefter, er helsen aldri være en grunn til å drikke alkohol. Tvert imot, alkohol øker nemlig risikoen for over 200 sykdommer ifølge WHO. Blant annet demens.

Det begynner i det små. Ting som før var enkle, blir vanskelige. Du får problemer med språket, og begynner å glemme mer. Spesielt nye hendelser. Over tid blir det vanskeligere og vanskeligere å orientere seg i tid og sted, og dømmekraften svekkes. Gradvis svekkes evnen til logisk tenkning, og til slutt forsvinner evnen til å utføre hverdagslige aktiviteter og klare seg på egen hånd.

Demenssykdom rammer hardt. Over 100 000 av oss lever med demenssykdom i dag. Tallet ventet å doble seg de neste tjue årene, ifølge FHI. Sykdommen rammer også dem rundt. Over 400 000 nordmenn er pårørende til noen med demens. Det er mange mennesker som ligger våkne om natten med bekymringer, vonde tanker og usikre fremtidsutsikter. Og flere vil det bli. Etter hvert som antallet mennesker med demens dobler seg, vil nær en million nordmenn være pårørende til noen med demens.

Heldigvis finnes det noe man kan gjøre for å redusere risikoen for å utvikle demens. Forskning viser at 4 av 10 demenstilfeller kan forsinkes eller forebygges dersom vi fjerner risikofaktorer. Alkoholvanene er én av tingene som kan spille en rolle.

Da er det urovekkende at undersøkelser viser at to av tre nordmenn ikke vet at alkohol øker risikoen for demens. Vi ser det samme om kunnskapen knyttet til alkohol og andre sykdommer.

Hvert år kan flere hundre brystkrefttilfeller tilskrives alkoholbruk. Likevel kjenner bare 1 av 10 nordmenn til risikoen. Og bare halvparten av nordmenn kjenner sammenhengen mellom alkohol og hjerte- og karsykdom. Vi er mange som vet at alkohol ikke er noen vidunderkur for helsa (selv om myten om at litt alkohol er sunt er en seiglivet myte). Men hvor mange nordmenn vet egentlig at alkohol øker risikoen for 200 sykdommer?

Du fortjener å vite hva som øker risikoen for sykdom, og hvordan du kan påvirke din egen helse. Ikke fordi du skal leve et risikofritt liv. Det er det ingen som gjør. Men for at du skal kunne ta gode valg for deg selv, må du vite hvilken risiko du utsetter deg for. Det er din rett.

Derfor er nordiske kostholdsrådene og de kommende norske kostholdsrådene viktige. Ikke fordi vi tror, eller mener, at alle nordmenn skal kutte ut all alkohol. Ja, det ville gjort underverker for folkehelsen – men det er urealistisk. Råd er nettopp det, råd. De sier hva som er best for helsa vår når det kommer til alkohol. Hva du velger å gjøre med rådene, er helt opp til deg.

Vi forstår at det er en kjedelig og dårlig nyhet at alkohol er dårlig for helsa. Likevel kan vi ikke stikke hodet i sanden og late som om det ikke er sant. Noe som kanskje kan være et lite plaster på såret, er å huske på at hvert eneste glass du kutter, gjør godt for helsa.