Olaug Bollestad i spørretime onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten
Olaug Bollestad i spørretime onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten

Du styrer ikke en pølsebod, Kjerkol!

De løper nesten beina av seg, rekker ikke tisse, blør igjennom når de har mensen.

Sykehusene våre skal skape trygghet for folk i Norge.

For å gjøre det trenger de forutsigbare rammer. Men uforutsigbarheten bare så langt i 2023 tyder på at Norge har en helseminister som ikke forstår det.

Den siste tiden har jeg møtt fortvilede sykepleier og jordmødre som er helt fortvilet.

De prøver å si fra om store behov for flere ansatte og mer tid.

De løper nesten beina av seg, rekker ikke tisse, blør igjennom når de har mensen.

De er bekymret for pasientsikkerheten, og går hjem fra jobb med en klump i magen fordi de ikke får mulighet til å gjøre en så god jobb som de skulle ønske.

Senest i går møtte jeg tillitsvalgte i helsesektoren i Rogaland, og de forteller at de blandede signalene fra regjeringen skaper stor forvirring og usikkerhet.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i høst kom det med festtaler og lovnader om økt aktivitet på sykehusene.

Men regjeringen hadde ikke engang klart å prisjustere sykehusbudsjettet.

Det burde ikke akkurat komme som et sjokk for Kjerkol at sykehusene går på strøm de også, at de får vanvittig økte strømpriser, at matvareprisene stiger og at kostnadsnivået har økt drastisk.

Kjekol holdt sin famøse sykehustale hvor hun ba sykehusene prioritere hardt selv.

Noe ganske annet enn signalene om økt aktivitet som kom bare et par måneder i forveien.

Ingvild Kjerkol lover bedring rundt unges psykiske helse

Resultatet ble at flere sykehus varslet kraftige kutt i viktige tilbud til sine pasienter.

Et eksempel er ABC-klinikken på Oslo Universitetssykehus.

I slutten av januar, bare en drøy måned etter at statsbudsjettet ble vedtatt, varslet regjeringen at budsjettet likevel skulle justeres for prisvekst, og at de ulike sektorene ikke trenger å bekymre seg.

Forventer opprydning

Nå ser vi at sykehusene likevel vil kutte fordi det er uklart hva det konkret vil bety for budsjettene at regjeringen vil justere for prisvekst i revidert budsjett.

Kjerkol kan ikke gjemme seg bak revidert nasjonalbudsjett som ikke kommer på flere måneder mens sykehusene lurer på hva de har råd til.

– Folk dør og lider i Norge

Jeg forventer at Kjerkol rydder opp i det på foretaksmøtet på fredag den 17.februar.

Regjeringen oppfører seg som om de styrer en pølsebod, ikke landets største virksomhet som skal sikre folk trygghet for liv og helse.

Faktisk tror jeg de fleste pølseboder har en større forutsigbarhet og bedre styring enn det regjeringen har.

Jeg har stilt spørsmål til Kjerkol om hvilke rammer og mål hun mener sykehusene skal styre etter.

Dette sier helseministeren om eventuelle nye tiltak

Der forventet jeg at hun var tydelig, slik at sykehusene igjen kan bruke tid og ressurser på et best mulig tilbud til innbyggerne i Norge, fremfor å tolke hva Kjerkol egentlig mener.

Til nå er tydelig det siste Kjerkol har vært…

Ikke tid til å vente månedsvis

Uforutsigbarheten fra regjeringen gjør det vanskelig å ta avgjørelser, og Kjerkol må komme med tydelige klare signaler allerede nå.

Vi kan ikke ha denne uforutsigbarheten i tre måneder til.

Kjerkols uklarhet skaper stor forvirring i sykehusene og dette går først og fremst utover pasienter og ansatte som lever med usikkerhet om sin jobb.

Uforutsigbarhet fra regjeringen er ikke et godt grunnlag for å ta avgjørelser, og det er nødvendig med tydelig ledelse fra statsråden slik at det ikke gjøres kutt i viktige tjenester.

Uforutsigbarheten fra regjeringen må ikke føre til at det gjennomføres kutt i første kvartal som kunne vært unngått når økte budsjetter konkretiseres i revidert nasjonalbudsjett.

Det er på tide å rydde opp, Kjerkol. Du styrer faktisk ikke en pølsebod.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no