OLJEBESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker plattformen Sleipner B. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
OLJEBESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker plattformen Sleipner B. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Du må dele på krigsprofitten, Jonas!

Våre naboland i Europa står i en dyp energikrise, men regjeringens politikk får Norge til å framstå som en kynisk og pengegrisk krigsprofitør.

Det kan se ut som det ikke blir makspris på gass i Europa. Heldigvis. Spania har prøvd makspris på gass og det hadde akkurat den effekten man kunne forvente - det førte til økt forbruk.

Tyskland derimot, som ikke har redusert prisen, har kuttet forbruket med nesten en fjerdedel.

KRITISK: Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
KRITISK: Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Makspris har også det praktiske hinderet om hvem skal bestemme hvor mye som skal gå til de enkelte landene når det ikke bestemmes av pris.

Makspris på gass vil være en dysfunksjonell løsning når Europa går mot et energiunderskudd.

Det er bra Støre har talt imot å innføre det på det europeiske markedet.

Men, utover at vi har lovet noen titalls milliarder til humanitær hjelp i Ukraina de neste årene, stopper Støres bidrag til Europa også der.

900 milliarder

Bidragene til humanitær hjelp i Ukraina skulle bare mangle fra et land som tjener 900 milliarder mer enn forventet bare i år som følge av krigen Russland fører mot landet.

Men Støre bruker som et slags fikenblad i diskusjoner med blant annet den franske presidenten Emmanuel Macron.

Sistnevnte så seg i helgen nødt til å ta opp med Støre «på en ekstremt vennlig måte» at den virkelige superprofitten som følge av krigen tilfaller Norge og USA.

Støre har gjort Norge til en krigsprofitør. Innen slutten av året vil han ha satt 900 milliarder kroner mer rett inn på oljefondet.

Neste år er det forventet at staten Norge får 1000 milliarder kroner ekstra fra høye olje- og gasspriser.

Solidaritetsfond

Samtidig trenger Ukraina enorme summer til håndtering av krigen som pågår, og gjenoppbygging etterpå.

Våre europeiske naboland står i en dyp krise, og fattige land lider dobbelt av både økende matvare- og energipriser, og katastrofale konsekvenser av klimaendringene.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har tatt til orde for at de ekstraordinære inntektene fra olje og gass må inn på et solidaritetsfond.

Det er på overtid at Støre svarer på den oppfordringen og setter deler av den enorme gassinntekten inn på fondet.

Videre må regjeringen slutte å bruke situasjonen til å presse et sårbart Europa til å binde seg til mer langsiktige avtaler om olje og gass, slik de forsøker i den nye industriavtalen med EU.

I stedet bør regjeringen hjelpe EU med en storstilt investering i fornybar energi, som er det de ønsker selv.

En stor andel av krigsprofitten må gå til gjenoppbygging av Ukraina.

3490 milliarder

Verdensbanken estimerer at Ukraina trenger 3490 milliarder kroner for å rette opp skadene etter krigen, og frykter at andelen fattige i landet kan øke fra to prosent til 58 prosent hvis landet ikke får hjelp på kort og lang sikt.

I Somalia er tørkekatastrofen total, og barn sulter i hjel i armene på mødrene sine.

Pakistan står nå i store utfordringer etter at en tredjedel av landet lå under vann.

Deler av gassprofitten må også gå til fattige land som er de som rammes hardest av økte matvarepriser, energikrisen og klimaendringer.

I stedet velger regjeringen å grovt svikte forpliktelsen om én prosent av BNP i bistand - med argumentet at Norge rett og slett tjener for mye penger.

Det er ingen motsetning mellom å hjelpe de som sliter på grunn av høye strømpriser i Norge, og strekke ut en hånd til Europa og verdens fattigste.

1900 milliarder

I Norge har regjeringen muligheten til å betale oss ut av strømkrisen, siden det er vi som eier strømmen.

Våre naboland har høyere strømregninger enn oss, og de har ikke de samme ekstraordinære inntektene som Europas største gassleverandør.

De ekstra 1900 milliardene Norge har tjent på salg av gass tilhører også Europa, som har betalt de skyhøye prisene på gass, og de fattige landene som lider under høye matvare- og energipriser som følge av krigen i Europa og klimaendringene norsk olje og gass har bidratt til.

Det er i Norges interesse å være med på å sørge for stabilitet og trygghet i Europa og verden.

Under koronapandemien ga EU oss vaksiner. Hvem vil hjelpe Norge neste gang vi trenger hjelp om Støre snur ryggen til verden nå?

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no