Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) straffes hardest av de velgerne han ønsker å hjelpe aller mest, skriver TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) straffes hardest av de velgerne han ønsker å hjelpe aller mest, skriver TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Tidenes dårligste Kantar-måling for Ap

Disse velgergruppene flykter mest fra Ap

Ap er i fritt fall. Er «vanlige folk» redusert til «folk i grisgrendte strøk med inntekt under 750.000 kroner»? Nei, det er ikke så enkelt. Sjekk hvilke velgere som svikter Støre mest.

Strategene på Youngstorget hadde kanskje håpet at Ap var på vei opp igjen etter å ha buklandet nede på grunnfjellet før jul. Men nei, i dag får de en svært dårlig nyhet til morgenkaffen.

På Kantars partibarometer for februar sklir Ap utfor stupet og ramler ned fra 19,5 prosents oppslutning i januar til 16,9 prosent. Siden Kantar begynte å foreta månedlige meningsmålinger i 1964 har de aldri målt Ap så lavt.

Det forrige bunnpunktet var i oktober 2020, da Ap ble målt til 18,4 prosent. Denne målingen kan ikke beskrives annerledes enn en sjokkmåling for partileder Jonas Gahr Støre, hele 1,5 prosentpoeng «foran» den gamle rekorden, også den satt av ham selv.

Hvem er det egentlig som forlater Ap? Her har det ikke manglet på teorier det siste året. Ap og Senterpartiet gikk til valg på det retorisk geniale slagordet «Nå er det vanlige folks tur». De fleste definerer seg vel som «vanlig», og landets velgere ga rødgrønn side et solid mandat for regjeringsskifte. Etter valget er det langt vanskeligere å leve opp til slagordet for statsminister Jonas Gahr Støre.

  • Er det velgerne i de store byene som føler seg oversett og overkjørt, til fordel for de mindre dirstriktskommunene?
  • Er det de eldste velgerne, som frykter en alderdom på kommunale helsehus, skuffet over at pensjonene ikke justeres like mye som lovet?
  • Er det middelklasse-velgerne med over 750.000 kroner i inntekt, som må ta regningen for statens utgiftsøkninger over skatteseddelen?

Svaret på alle tre spørsmålene er egentlig et stort «nei». Eller rettere sagt, Ap taper velgere blant alle velgergrupper, uansett inntekt, uansett hvor de bor eller uansett hvor gamle de er. Men noen grupper straffer Ap hardere enn andre, ja enkelte valfarter fra Ap i hopetall, men det er verken de eldste, rikeste eller mest urbane som straffer Ap hardest.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2
TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ap taper både by og bygd

Deler vi velgerne opp i SSBs sentraliseringsindeks fra 1 til 6, fra mest de sentrale byområdene til mest grisgrendte distriktsområdene, ser vi at Ap taper omtrent like mange velgere i fem av seks områder. Ap mister et sted mellom hver fjerde velger både i de mest sentrale og de minst sentrale områdene av landet. Ser vi på de to ytterkategoriene, altså de som bor i de mest sentrale og aller minst sentrale områdene, så er det faktisk en hårfint større andel av velgere i de minst sentrale områdene som har forlatt Ap.

Aps oppslutning fra valget og frem til i dag, fordelt på hvor sentralt velgerne bor, basert på tre måneders gjennomsnitt. Utført av Kantar for TV 2.
Aps oppslutning fra valget og frem til i dag, fordelt på hvor sentralt velgerne bor, basert på tre måneders gjennomsnitt. Utført av Kantar for TV 2.

Den eneste velgergruppen som ikke rammer Ap hardt, er de som bor i de nest minst sentrale områdene. Men der hadde allerede Ap en lav oppslutning, på godt under 20 prosent, før de gikk i regjering.

Et brutalt skussmål til en sosialdemokratisk statsminister fra de som sitter nederst ved bordet.
Aslak M. Eriksrud, kommentator, TV 2

Ser vi på geografiske områder, taper Ap flest velgere i Oslo og omegn, fra 28 til 18 prosents oppslutning, altså hver tredje velger. De taper hver fjerde velger i Midt- og Nord-Norge. Ap taper færrest stemmer på sør- og vestlandet, men der hadde de heller ikke så mange velgere fra før, fra 18 til 15 prosents oppslutning.

Ungdommen flykter fra Støre

Ser vi på alder, begynner det å bli interessant. Det er spesielt en gruppe som virkelig skiller seg ut. Av alle velgergrupper vi har plukket ut, enten det gjelder kjønn, alder, geografi eller inntekt, så er det ingen som valfarter mer vekk fra Ap enn de yngste velgerne. Siden valget har Jonas Gahr Støre mistet tilliten hos mer enn halvparten av partiets velgere under 30 år.

Aps oppslutning fra valget og frem til i dag, fordelt på aldersgrupper, basert på tre måneders gjennomsnitt. Utført av Kantar for TV 2.
Aps oppslutning fra valget og frem til i dag, fordelt på aldersgrupper, basert på tre måneders gjennomsnitt. Utført av Kantar for TV 2.

Gjennomsnittet av de tre månedlige partibarometrene før Ap gikk i regjering i oktober viser at Ap hadde 31 prosents oppslutning blant de under 30 år. Halvannet år senere er fasiten brutal, i underkant av 14 prosent av velgerne under 30 år vil stemme Ap om det var valg nå. Det er en nedgang på 17 prosentpoeng.

I de andre aldersgruppene fordeler nedgangen seg fra rundt sju til tre prosentpoeng.

Både fattig og rik forlater Ap

Så hva om vi deler opp Aps velgere etter hvor mye inntekter de har? Også her er det en og annen som vil få seg en overraskelse. Myten om at Ap mister de velgerne som nå må betale mer skatt, altså tjener mer enn 750.000 kroner er for så vidt sann. Men ser vi nærmere på tallene, er det en helt annen inntektsgruppe som virkelig svikter Arbeiderpartiet. Det er de med lavest lønn (!), altså en inntekt under 200.000 kroner.

Aps oppslutning fra valget og frem til i dag, fordelt på inntektsgrupper, basert på tre måneders gjennomsnitt. Utført av Kantar for TV 2.
Aps oppslutning fra valget og frem til i dag, fordelt på inntektsgrupper, basert på tre måneders gjennomsnitt. Utført av Kantar for TV 2.

De utgjør omtrent en halv million mennesker, og ja, noen av disse er nok formuende mennesker med kun kapitalinntekter, men de er i sørgelig stort mindretall. Her finner vi lavtlønte, deltidsarbeidende, pensjonister eller trygdede. Felles for de alle er at de forlater Ap i hopetall. Snaut 31 prosent sa de stemte Ap høsten 2021, mens kun 17 prosent sier det samme nå.

Nesten halvparten av velgerne som tjener aller minst har altså forlatt Ap. Det er et brutalt skussmål til en sosialdemokratisk statsminister fra de som sitter nederst ved bordet.