LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Jonas Gahr Støre Foto: Tommy Storhaug / TV 2
LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Jonas Gahr Støre Foto: Tommy Storhaug / TV 2
1.mai:

Disse to har gjort hverdagen til arbeidsfolk langt verre

Dagens regjering og LO-toppene er lengre unna å være talsmenn for vanlige arbeidsfolk enn noensinne med den politikken de fører.

En kampklar LO-leder ledet landet ut i en historisk streik for at folk skal få økt kjøpekraft.

Selvsagt ønsker folk økt kjøpekraft. Det støtter vi, men det ansvaret ligger på regjeringen.

Nå er streiken over, men fortsatt skal det gjennomføres flere lønnsforhandlinger. Kan det bli flere streiker i år?

Regjeringen kunne unngått storstreiken ved å la folk beholde mer av sine egne penger.

Men paradokset i den avsluttede streikesituasjonen er jo at LO-sjefen ledet landet ut i en storstreik samtidig som LO opptrer som hovedsponsor for de rødgrønne partiene og bruker millioner av medlemmenes penger for å få en politikk som fører til økte skatter og avgifter.

LOs støtter gjennom sine posisjoner, penger og politisk argumentasjon en politikk som reduserer kjøpekraften til folk og lønnsomheten til norske bedrifter.

Når LO-lederen også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre og er leder av partiets valgkomite er ikke dette bare totalt samrøre, men hun bidrar også til å utvikle politikk som bidrar til at LOs medlemmer får inndratt kjøpekraft og redusert valgfrihet for seg selv og sine.

På under to år har dagens regjering økt skatter og avgifter så mye at arbeidsplasser begynner å bli utrygge.

Samtidig begynner mange å bli reelt bekymret for hus og hjem. Dagens skyhøye skatte- og avgiftsnivå tynger både folk og bedrifter.

Mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, som også får sponsorstøtte fra LO, lovet folk i gjennomsnitt 15.000 mer å rutte med, har kjøpekraften til en vanlig familie blitt redusert med nesten 20.000.

Mindre å rutte med

LO burde derfor heller brukt sin posisjon til å støtte Fremskrittspartiets kamp for lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Det ville gjort at folk fikk økt kjøpekraft, akkurat det LO nettopp har streiket for.

I stedet leder LO-lederen valgkomiteen til Arbeiderpartiet, som fører en politikk som gir folk mindre å rutte med, når de nekter å kutte i avgifter.

Historisk var det annerledes. Mens rikfolk hadde både penger og makt, hadde vanlige arbeidere ingen av delene.

De opplevde at statens lover ble brukt til å holde dem nede, og at skattene tynget. Det er kanskje en god grunn til at LO og Arbeiderpartiet har fjernet to linjer i det tredje verset fra sin kampsang Internasjonalen:

I mot oss statens lover bøyes,

av skatter blir vi tynget ned.

På toppen av det hele har arbeiderbevegelsen fått et venstreradikalt parti, Rødt, som drar politikken i ytterligere gal retning for folk.

De ser seg selv som arvtaker til det tradisjonelle Arbeiderpartiet.

Men i praktisk politikk vil kommunistene i Rødt vedta enda flere forbud og enda høyere skatter – stikk i strid med det de to sensurerte linjene Internasjonalen tar opp.

Begrensinger

Fremskrittspartiet hyller skaperkraft, kreativitet og innovasjon.

Da må vi ikke som venstresiden tynge dem ned med skatter og avgifter som er så heftige at arbeidsplassene legges ned eller flyttes ut av landet.

De samme partiene som ivrer for skatte- og avgiftsøkninger, innfører også stadig nye begrensninger for arbeidstagere og bedrifter.

Det siste eksempelet er forbudet mot innleie av arbeidskraft som vil gjøre det enda vanskeligere å drive bedrifter i Norge.

Samtidig som det legger begrensninger for folk som ønsker seg midlertidige jobber eller som trenger en inngang på arbeidsmarkedet.

Kantars ferske helsebarometer viser at et klart flertall mener det er positivt at private sykehus bidrar til å få ned behandlingskøene.

Mens venstresiden har fjernet retten til fritt behandlingsvalg og har allergi mot alt som er privat, vil Fremskrittspartiet ta i bruk all ledig kapasitet i helsevesenet.

Det skal ikke være lommeboka som avgjør om du får hjelp, eller om du må stå i en helsekø, som har blitt stadig lengre siden Arbeiderpartiet inntok regjeringskvartalet.

Sin egen drøm

Stadig flere vil trenge pleie- og omsorgstjenester i årene som kommer.

For Fremskrittspartiet er det viktig at folk får både valgfrihet og verdighet når de blir gamle og trenger omsorg.

Frihetskampen er en kamp mellom de som tror staten og politikere står over hver enkelt av oss – slik LOs leder og de rødgrønne partiene mener – og de av oss som tror at du vet best selv.

Etter høstens kommunevalg ønsker vi flest mulig lokalpolitikere som ønsker å utstyre byråkrater med ja-stempler, for å gi folk mer frihet, enten de vil bygge garasje på egen eiendom eller følge sin egen drøm om å skape arbeidsplasser for seg selv og andre.

Dersom LO-ledelsen vil gjøre noe for sine medlemmer og vanlige folk har de en sjanse nå når streiken er over.

Bær frem en politikk som gjør at folk kan få økt kjøpekraft gjennom lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Benytt anledningen 1. mai.

Benytt anledningen når dere bruker deres stemmerett på Arbeiderpartiets landsmøte og i Arbeidpartiets sentralstyrerom hvor dere har fast plass.

Fremskrittspartiet håper på støtte i kampen at folk skal få beholde mer av egen inntekt, gjøre egne valg, og styre sitt eget liv.

Hadde LO ment alvor ville de tatt denne kampen.

Dagens ledelse av arbeiderbevegelsen har dessverre blitt mer opptatt av å tynge folk og bedrifter ned med skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Fremskrittspartiet fyller i år 50 år.

Vi har siden 1973 kjempet for enkeltmenneskets frihet.

Vi sier nei til nye skatter og avgifter som inndrar kjøpekraft og vil i stedet gi folk mer frihet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no