Disse fire kravene har vi til den nye regjeringen

Som leder av Elevorganisasjonen skal jeg gjøre det lett for den nye regjeringen.

Edvard Botterli Udnæs har fire krav på vegne av elevene til den nye regjeringen. Foto: Privat
Edvard Botterli Udnæs har fire krav på vegne av elevene til den nye regjeringen. Foto: Privat

Vi er stolte av den norske skolen. Fullføringen er høy, skolen er (nesten) gratis og vi vil gi like muligheter til alle.Dessverre har vi fortsatt en lang vei å gå på disse områdene. En ny regjering har mye å jobbe med på den skolepolitiske agendaen.De siste åtte årene har norske elever hatt en dramatisk utvikling i økt stress, mindre trivsel og lavere motivasjon.Dette slår Ungdata-undersøkelsen fra 2021 fast. Da tallene kom et par dager før valget, var både Arbeiderpartie