Dette koster Norge to Nord-Norge baner i året, hvert eneste år

Når vi nå går inn i en ny runde med tiltak, har vi ikke råd til å gjøre samme feilen igjen.

Kostnadene med å ikke prioritere psykisk helse i Norge, er enorm, skriver Norsk psykologforening. Foto: Terje Pedersen
Kostnadene med å ikke prioritere psykisk helse i Norge, er enorm, skriver Norsk psykologforening. Foto: Terje Pedersen

Helsedirektoratets siste rapport dokumenterer at kommunene nedprioriterte psykisk helse under pandemien.Gjennom valgkampen fikk psykisk helse velfortjent oppmerksomhet, med Riksrevisjonens knusende kritikk av tilbudet og stigende henvisningstall for barn og unge som bakteppe.Regjeringen har lovet en opptrappingsplan for psykisk helse i Hurdalsplattformen, med flere tiltak vi støtter helhjertet.Et revidert nasjonalbudsjett var heller ikke ventet å utføre mirakler for et ti