Kong Harald åpner E18 mellom Kristiansand og Grimstad i august 2009. Ferske tall viser at 248 ulykker har vært unngått med den nye veien. Foto: Tor Erik Schrøder
Kong Harald åpner E18 mellom Kristiansand og Grimstad i august 2009. Ferske tall viser at 248 ulykker har vært unngått med den nye veien. Foto: Tor Erik Schrøder

Dette klippet reddet tolv liv

SV, MDG og Naturvernforbundet har aldri vært glad i motorveier. I gamle dager kunne jeg i det minste forstå dem.

I sommer hadde vi en opphetet debatt mellom Høyre og SV/MDG/Naturvernforbundet om betydningen nye veier har for trafikksikkerheten. Bakgrunnen var at Erna kalte veiutbyggingen det viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet. Det fikk de nevnte partiene til å steile.

Torsdag kunne vi lese i Fædrelandsvennen at den nye motorveien mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antallet ulykker med 82 prosent ila. 12 år med drift.

Trond Helleland. Foto: Torstein Bøe
Trond Helleland. Foto: Torstein Bøe

Hva betyr det i menneskeskjebner?

Jo, det betyr 248 færre ulykker. 40 færre hardt skadde. 12 færre drept.

Bak hvert menneskeliv som blir hardt skadd eller drept står det pårørende som får sitt liv sterkt påvirket.

Som samferdselspolitiker er det ingenting som går mer inn på meg enn møte med mennesker som har mistet sine kjæreste på veien.

For meg er derfor veibygging noe mer enn å sikre at varer og folk kommer raskt frem.

Det handler om at de kommer trygt frem.

Når vi bygger veier med høy standard skiller vi motgående trafikk og vi redder liv.

Jeg har merket meg måten denne regjeringen nedprioriterer samferdsel.

Kontrasten er stor til foregående regjering, som doblet samferdselsbudsjettene.

Alle som eier en bil har merket at veiene i Norge har blitt bedre.

Nå bygges det sammenhengende motorveier mellom landsdeler. Og hadde Høyre fått styre landet videre, ville vi fortsatt med det.

Skjebner som dem

SV, MDG og Naturvernforbundet har aldri vært glad i motorveier. I gamle dager kunne jeg i det minste forstå dem.

Fordi da handlet det for dem om motstand mot forurensende biler.

Men selv om 8 av 10 biler som nå selges er elbiler, har motstanden mot gode veier stått ved lag. Dette er deres favorittkuttepost.

Jeg klarer ikke å telle antall oppslag hvor de foreslår å kutte i byggingen av motorveier, tross sterke ønsker fra lokalt næringsliv og lokalmiljøer som ønsker å komme seg raskt og trygt fra A til B.

Veier vil aldri alene løse alle utfordringene med trafikksikkerheten. Derfor har vi vært opptatt av god kjæreopplæring, tryggere biler og bilbeltebruk.

Det er summen av en solid samferdselssatsing og effektive forebyggende tiltak som på sikt vil gjøre det norske veinettet stadig tryggere å ferdes på, men man kan heller ikke neglisjere betydningen gode veier har – slik disse partiene har gjort.

Neste gang SV, MDG og Naturvernforbundet vurderer å kutte i motorveiutbyggingen ber jeg dem tenke på ofrene som mistet livet mellom Kristiansand og Grimstad.

Fordi det er skjebner som dem, gode veier handler om.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no