Dette kan redde oss, men da trenger vi kjernekraft i Norge

Det lille hydrogenatomet vekker store spørsmål.

Isbjørnen er svært sårbar for klimaendringene. Forskere frykter at bestanden kan bli betraktelig redusert allerede innen 2050. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Isbjørnen er svært sårbar for klimaendringene. Forskere frykter at bestanden kan bli betraktelig redusert allerede innen 2050. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hydrogen må spille en sentral rolle som drivstoff i den grønne omstillingen, men det hele er en tapt sak uten kjernekraften.Universets letteste grunnstoff har for alvor inntatt energidebatten, og det vesle hydrogenatomet vekker store spørsmål.Er hydrogen hype eller håp? Er hydrogensamfunnet et luftslott? Hvordan kan produksjon av hydrogen hjelpe oss med grønn omstilling?Allerede i dag er hydrogen en helt vesentlig ingrediens i