OPPGJØR: Guro Sibeko tar et oppgjør med forventningene til lærerne. Foto: Foto: Siv Dolmen
OPPGJØR: Guro Sibeko tar et oppgjør med forventningene til lærerne. Foto: Foto: Siv Dolmen

Dette er IKKE lærernes ansvar!

Det er ingen ting i veien for at helsesykepleiere driver oppsøkende virksomhet under streiken.

Det er ikke lærerstreiken som går ut over liv og helse. Det er ingenting i veien for at kommunen kan holde fritidsklubbene åpne hele døgnet under streiken, videregående-elever kan få ansvaret for å være vertskap for ungdomsskole-elever, nye åttendeklassinger kan bli så godt kjent med medelevene sine som de aldri har blitt før.

Har kommunen ingen eller for få fritidsklubber, sier du? Det er jo ikke lærernes ansvar.

Dette innlegget ble først delt på skribentes egen Facebookprofil.

Ikke lærernes ansvar

Det er ingen ting i veien for at helsesykepleiere driver oppsøkende virksomhet under streiken. Har kommunen for få helsesykepleiere, sier du? Det er ikke lærernes ansvar.

Det er ingenting i veien for at foreldre som er bekymret for barn de plutselig ser nok til å skjønne at de sliter, ringer BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) eller PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Er BUP og PPT underbemanna, sier du? Det er ikke lærernes ansvar.

Miljøarbeiderne streiker ikke. Finnes de ikke, sier du? Ikke lærernes ansvar.

Lærerne har ansvar for at elevene har det bra på skolen, men det helhetlige ansvaret for barn og unges psykiske og psykiske helse er det kommunene som har. KS, med andre ord.

Et lass med ansvar

Når lærerstreiken gjør det synlig at hele støtteapparatet rundt skolen mangler, og at lærerne sitter igjen med et lass oppgaver de verken har utdanning eller ressurser til å løse, bør det bli enda tydeligere for alle hvor grotesk det er at KS tilbyr mindrelønnsutvikling for sjuende år på rad.10 prosent av elevene står uten lærer på grunn av streiken. Til vanlig står 20 prosent uten lærer på grunn av KS’ manglende vilje til å rekruttere og beholde utdanna lærere.

Derfor blir de ikke enige, se video:

Hvis ikke politikerne gir KS beskjed om å prioritere annerledes, vil det tallet bare fortsette å øke.

Vi blir stadig flere rømmelærere som elsker klasserommet, men som ikke orker tanken på å gå tilbake til et yrke arbeidsgiver med jevne mellomrom pisser på.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no