Dette er hodeløs politikk!

Krafta skal foredles, ikke sløses bort.

Bjørnar Moxnes. Foto: Stian Lysberg Solum
Bjørnar Moxnes. Foto: Stian Lysberg Solum

Etter flere tiår med miljø- og næringspolitisk handlingslammelse haster det mer enn noen gang å kutte utslipp, bevare naturmangfoldet og bygge ut bærekraftig norsk industri.Norge må vise at det er mulig å være et velferdssamfunn uten å ødelegge natur og klima.Da er spørsmål om kraft, både hvor den skal komme fra og hva den skal brukes til, avgjørende politiske spørsmål.Regjeringa la fram sin energimelding 11. juni. Den planen sikrer ikke den norske kraftforedlende industr