«Det hjelper ikke å heie på næringslivet samtidig som du spenner bein på dem»

Regjeringen har gjort det mer uforutsigbart og krevende å være bedriftseier.

FÅR KRITIKK: Krfs nestleder går hardt ut mot regjeringens politikk for bedrifter og næringsliv. Foto: Christian Roth Christensen/TV2
FÅR KRITIKK: Krfs nestleder går hardt ut mot regjeringens politikk for bedrifter og næringsliv. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Ikke bare har omtalen av dem som er med på å bygge arbeidsplasser og lokalsamfunn vært på et lavmål.

Dialogen er mangelfull, skattene er økt og prosessene har vært elendige, nye avgifter er innført, og viktige virkemidler har blitt fjernet.

Når næringsministeren går ut og vil endre retorikk overfor næringslivet er det bra, men det hjelper ikke bare å heie på næringslivet og fortsette med en politikk som spenner bein på bedriftseiere i hele landet.

Dette er våre forslag for et sterkt norsk næringsliv.

1. Vi trenger en handlingsplan for styrking av norsk privat eierskap

Norske lokale familieeide bedrifter og store privateide bedrifter gir tilbake til nærmiljøet og strekker seg lenger for å ivareta sine ansatte, særlig i krevende tider.

Det skal ikke mye fantasi til for å se at eiere fra Fosnavåg føler en større forpliktelse til å ta vare på innbyggerne i Fosnavåg, enn utenlandske eiere.

Som følge av dette mener KrF det er behov for å utarbeide en handlingsplan for styrking av norsk privat eierskap. En slik handlingsplan må særlig legge vekt på å styrke de familieeide bedriftene.

KRITISK: Nestleder i Krf, Ida Lindtveit Røse. Foto: Privat
KRITISK: Nestleder i Krf, Ida Lindtveit Røse. Foto: Privat

2. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital

Skatten på arbeidende kapital er en skatt på norsk eierskap. Den fører til at norske eiere tar penger ut av bedriften for å betale formuesskatten. For noen bedrifter kan det bety at de ikke får gjennomført planlagte investeringer.

KrF foreslår derfor i vårt alternative budsjett å redusere verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten fra 80 til 75 pst. Det betyr en lettelse i formuesskatten på arbeidende kapital på 1,4 mrd. kroner.

Vi vil fortsette å redusere formuesskatten arbeidende kapital, til beste for verdiskaping i hele landet.

3. Det statlige eierskapet reduseres til et nødvendig minimum

Eierskap er makt, og på denne måten spres makten i samfunnet. Vi mener at det statlige eierskapet bør begrenses og at det legges til rette for at en større del av befolkningen får anledning og stimulans til å investere og eie i norske selskaper.

Det er også tilfeller der det er bra med statlig eierskap for å ivareta samfunnsinteresser som ivaretakelse kritisk infrastruktur eller ivareta grunnleggende tjenestetilbud til befolkningen.

KrF mener likevel at staten må begrense sitt eierskap til de selskapene der det er en særskilt og god begrunnelse for å eie.

Vi mener staten bør selge seg ut av selskaper der målet kun er høyest mulig avkastning over tid.

4. Fjerne arbeidsgiveravgiften

KrF er særlig kritisk til at regjeringen ikke fjerner ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 800 000 kroner. Forslaget gir bedriftene en helt unødig ekstraregning og er sysselsettingsfiendtlig fordi det gjør arbeidskraften dyrere.

Det rammer små og store bedrifter over hele landet, i tillegg til mange ideelle foretak. KrF vil derfor fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften i sin helhet nå.

Det er ikke flere ord, men handling som må til for å legge til rette for et sterkt næringsliv, lokale arbeidsplasser og innsats for lokalsamfunn i hele landet vårt.