«Det er kostbart, men det vil spare mange liv på sikt»

I dag er det over 110.000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

UNGDOMSANSVARLIG: I dag har Zanyar Dara Mohammad fast jobb og inntekt, men virkeligheten da han var et barn var en annen. Foto: Privat
UNGDOMSANSVARLIG: I dag har Zanyar Dara Mohammad fast jobb og inntekt, men virkeligheten da han var et barn var en annen. Foto: Privat

Jeg har vokst opp i en familie med lite penger. Og hadde ikke de samme mulighetene som klassekameratene mine. Jeg husker mørke vinterkvelder hvor jeg gikk kilometervis i snøen for å komme meg til trening, mens andre ble kjørt.

Jeg husker kommentarer fra andre barn da jeg gikk i de samme klærne. Og jeg husker hyppige flyttinger, siden vi ikke eide vår egen bolig eller at vi ikke kunne reise da det var sommerferie.

Til tross for dette, har det gått fint med meg. I dag har jeg en fast jobb og eier min egen leilighet i Oslo.

Men for andre er ikke dette tilfelle.

Ulikheten øker

I dag er det over 110.000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

Mangel på tilhørighet, mestring og følelsen av utenforskap kan for mange gjøre at inngangen til rus og kriminelle miljøer blir det letteste og mest meningsfylte.

Ulikheten i Norge fortsetter å øke uavhengig av hvem som styrer landet. Vi ser også at antallet barn og unge som vokser opp med lite penger fortsetter å øke. For å møte denne utfordringen, mener jeg det er essensielt å øke de offentlige investeringene i forebyggende tiltak.

Fører til mistillit

Skolen er en avgjørende arena for å forhindre utenforskap, og de trenger mer ressurser for å tilpasse undervisningen og møte barn og unge på best mulig måte. Kommuner og bydeler må også få økte ressurser slik at de bedre kan følge opp og ivareta barn som ikke får god nok omsorg.

VOKST OPP MED LITE: Mohammad husker kommentarer fra andre barn om hvilke klær han gikk med. Foto: Privat
VOKST OPP MED LITE: Mohammad husker kommentarer fra andre barn om hvilke klær han gikk med. Foto: Privat

Boligsosialt arbeid er en nøkkel, da mange barn og unge opplever trangboddhet og rus i sine nabolag. Arbeidet som blir gjort er veldig varierende. I noen bydeler og kommuner er det mange gode tiltak, mens i andre er det nesten ingenting eller midlertidige prosjekter som fører til mistillit.

Det burde ikke være slik at bosted skal avgjøre om man får god hjelp. For alle barn har rett på en trygg og god oppvekst uavhengig hvor de bor i landet. Ja, det er kostbare investeringer, men de vil spare mange liv og ressurser på sikt.

For hvert barn som faller utenfor samfunnet, vil det koste staten langt flere millioner kroner.