SKOLEKRITIKK: Jan Tore Sanner (H) mener den sittende regjeringen har nedprioritert kunnskap og kvalitet i skolen. Foto: Terje Bendiksby
SKOLEKRITIKK: Jan Tore Sanner (H) mener den sittende regjeringen har nedprioritert kunnskap og kvalitet i skolen. Foto: Terje Bendiksby

Det er ingen skam å snu, Støre

I disse dager fyller regjeringen Støre ett år. For meg markerer dagen ettårsdagen for nedprioritering av kunnskap og kvalitet i skolen.

Det tok år å bygge opp Solberg-regjeringens satsning på kompetanse i norsk skole, Støre-regjeringen har brukt sitt første år på å rive ned.

Markering av nedprioriterig

I disse dager fyller regjeringen Støre ett år. For meg markerer dagen, ettårsdagen for nedprioritering av kunnskap og kvalitet i skolen, og dagen jeg begynte å bekymre meg for retningen skolen styres i.

For med et pennestrøk fjernet regjeringen Støre lærerspesialistene fra statsbudsjettet. Vårt mål var at alle skoler skulle ha tilgang til en lærerspesialist i begynnerlæring.

Med et pennestrøk fjernet Ap også de skjerpede kompetansekravene til lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk. De store pengene ble omprioritert, fra skole til skolefritid, og fra satsing på kvalitet til et eget tilskudd til alle skoler for å unngå ønskede endringer i skolestruktur.

Det er også grunn til å bekymre seg for signalene fra deler av venstresiden om å fjerne Nasjonale prøver. Skolen og lærerne trenger verktøy som kan bidra til at elever som sliter blir fanget opp tidlig, og både skoleeier og vi som samfunn trenger kunnskap om hvordan utviklingen er i skolen.

Trenger et svar

Etter at store deler av elevmassen nå først har vært gjennom to år med pandemi og historiens lengste lærerstreik vil disse prøvene i år være enda viktigere. Jeg håper derfor at kunnskapsministeren snart vil avklare om regjeringen vil svekke de viktige verktøyene som kartleggingsprøver og nasjonale prøver er for både enkelteleven, læreren, skolen og skolemyndighetene. Eller om dette er neste punkt på regjeringens reverseringsliste.

Det finnes ingen fasit til hvordan barn som henger etter i fag skal kunne mestre faget, men vi vet at tidlig innsats fungerer. Derfor var nettopp tidlig innsats viktig i Solberg-regjeringens satsning.

Mye gikk i riktig retning i skolen. I 2013 fullførte omtrent 7 av 10 videregående skole, nå fullfører mer enn 8 av 10 ungdommer. Dette kom ikke av seg selv. Høyre ga lærerne et faglig løft, vi fornyet læreplanene, innførte kompetansekrav og karriereveier for lærere i skolen. Vi stilte krav til oppmøte og innførte fraværsgrensen, og vi løftet yrkesfagene. Ett år etter at Støre-regjeringen inntok kontoret settes mye av dette i revers.

Støre må vende i tide

Høyres mål er at minst 9 av 10 skal fullføre videregående i 2030. Skal vi lykkes må vi sikre at alle lærer å lese, skrive og regne skikkelig på barnetrinnet. Her er det fortsatt utfordringer; 1 av 4 elever på 8. trinn i ungdomskolen kan ikke lese skikkelig, og nesten 1 av 3 mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk. Hvis ikke ungdomskolen retter opp dette, vet vi at disse eleven vil slite med å fullføre videregående.

Dette vil kreve større, ikke mindre innsats på innhold, kvalitet og kompetanse i skolen. For det er fortsatt for store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Det kan være flere år med læring som skiller elevene på samme trinn. Dette gir noen elever et dårlig utgangspunkt enn andre, og det er vår jobb som politikere å styre poltikken i en retning som retter dette opp.

I fjellvettreglene heter det: Vend i tide – det er ingen skam å snu. Min klare oppfordring til Støre er å lytte til dette.

Etter åtte år med Høyre i regjering lærte elevene mer, de var mer til stede, rekordmange fullførte videregående og elevene med det svakeste utgangspunktet hadde størst fremgang. Denne trenden kan snu om ikke regjeringen legger om kursen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no