Det er hjerteskjærende

Regjeringens manglende handlekraft gjør fritidsaktiviteter til et økonomisk privilegium.

MÅ HANDLE: Dersom vi ikke skal ende opp med enda flere barn som faller utenfor, må det tas grep raskt. Foto: Martin Leigland / TV 2
MÅ HANDLE: Dersom vi ikke skal ende opp med enda flere barn som faller utenfor, må det tas grep raskt. Foto: Martin Leigland / TV 2

Det er vondt som forelder når en ikke får gitt barna sine alt det en vil gi.

Det vet nok de fleste av oss foreldre noe om.

Derfor skjærer det ekstra i hjertet å høre om barn som nå ikke lenger får deltatt i idretten, fordi foreldrene ikke lenger har råd.

Det er mulig å gjøre politiske vedtak som ville gjort at færre barn falt utenfor.

Det prøver jeg som politiker å få til.

Derfor var det så skuffende når Stortingsflertallet stemte ned KrFs redningspakke for styrke barn og unges deltakelse i idrett og frivillighet.

Må tas grep

I dag vokser 115 000 barn og unge opp i norske lavinntektsfamilier.

Mange av disse sliter enda mer nå enn tidligere.

Bare i Oslo risikerer omtrent 20 000 barn å falle utenfor idretten.

Flere har den siste tiden fortalt om fortvilede foreldre som ikke lenger har råd til å betale treningskontigenten for barna sine.

TV 2 hadde nylig en sak om en gutt som kom med panteflasker for å få spille fotball.

Samtidig som mange frivillige lag ønsker å strekke seg langt for å hjelpe de som sliter med å betale, blir de samme lagene sterkt presset økonomisk gjennom skyhøye strømpriser.

KrF fremmet et forslag i Stortinget om å styrke idrett og frivillighetens økonomi, fordi det er en måte å styrke barn og unges deltakelse.

Vi foreslo derfor at regjeringen skulle stille med noen umiddelbare ekstra midler – kall det gjerne en livbøye – for å holde idrettslagene flytende.

Vi vet hvor viktig fritidsaktiviteter er for barn og unges inkludering i samfunnet.

Dersom vi ikke skal ende opp med enda flere barn som faller utenfor, må det tas grep raskt.

Derfor er vi skuffet over Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som stemte imot.

Regjeringen nedprioriterer

KrF mener at foreldrenes økonomi ikke skal avgjøre om barn og unge kan delta.

Vi skal ha mulighetslikhet i Norge.

Regjeringens manglende handlekraft gjør fritidsaktiviteter til et økonomisk privilegium.

Alle barn og unge - uavhengig av foreldres økonomiske og sosiale bakgrunn - skal ha lik mulighet til å delta.

For noen barn er idretten ikke bare en fritidsaktivitet, men et fristed vekke fra hjemmet.

For sårbare barn som vokser opp i et utrygt hjem kan idretten være alt.

Vi vet hvor viktig fritidsaktiviteter er for barn og unges inkludering i samfunnet.

Dersom vi ikke skal ende opp med enda flere barn som faller utenfor, må det tas grep raskt.

Etter flere år med pandemi og liten mulighet til å delta kan nå barn og unge nok en gang bli satt på sidelinjen fordi økte levekostnader gjør at foreldrene sliter med å betale.

AVGJØRENDE: For sårbare barn som vokser opp i et utrygt hjem kan idretten være alt, skriver partileder i KrF Ollaug Bollestad. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
AVGJØRENDE: For sårbare barn som vokser opp i et utrygt hjem kan idretten være alt, skriver partileder i KrF Ollaug Bollestad. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger igjen å nedprioritere idretten.

Tidligere valgte de å fjerne fritidskortet som KrF innførte for at flere barn og unge skulle få delta på fritidsaktiviteter.

Nå har de også stemt ned denne redningspakken som kunne sørget for at flere barn fikk være med i fellesskapet.

KrF heier frem idrett og frivillighet som stiller opp og skaper levende lokalsamfunn og plass for våre barn og unge og som forhindrer utenforskap.

Det er synd at regjeringen ikke gjør det samme.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no