Spiral:

– Det er et svært viktig poeng å belyse

Helsesykepleier Henny Sæbø ønsker et mer nyansert bilde av spiralinnsetting og smerter.

SYKEPLEIER: Henny Sæbø deler sine erfaringer. Foto: Privat
SYKEPLEIER: Henny Sæbø deler sine erfaringer. Foto: Privat

TV 2 har nylig publisert to artikler med tema spiralinnsetting og smerter. I desember kunne vi lese om flere kvinner som delte sine historier om en smertefull spiralinnsetting.

I en artikkel fra januar er det beskrevet ulike metoder for smertelindring ved spiralinnsetting. Fremstillingen i begge disse artiklene opplever jeg som misvisende. De kan lett gi et inntrykk av at spiralinnsetting er lik et smertehelvete, og føre til unødig frykt og engstelse hos jenter som ønsker å sette inn spiral.

Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke betviler noen av de historiene som er delt i artiklene. Noen jenter kan oppleve svært sterke smerter, bli kvalme, få blodtrykksfall, og også besvime. Det skjer, etter min erfaring, ikke ofte. Jeg har ingen tall på dette, og kan derfor kun uttale meg ut ifra min egen erfaring. 

Det er også helt korrekt at det per dags dato eksisterer ingen god smertelindring for de som får sterke smerter ved spiralinnsetting.

Den smertelindringen som ofte tilbys er 1 gram Paracet og 400 milligram Ibux, som skal tas en time før innsettingen. Dette kan ha effekt for noen, men ikke alle. Annen smertelindring som xylocain-spray eller injeksjoner brukes direkte på livmorhalsen, og vil uansett ikke ha noen effekt på smertene fra livmor. 

Det er derfor viktig å skille på hvilken type smerte vi snakker om. Lokalbedøvelsen gir smertelindring når vi setter en tang på livmorhalsen som hos noen kan være smertefullt. Lokalbedøvelse på livmorhalsen vil derfor ha ingen effekt på de smertene som jentene forteller om i tiden etter innsettingen.

Maria, en av jentene som forteller sin historie, tror at mye av den vonde opplevelsen skyldtes at hun ikke var godt nok forberedt. Jeg er glad for at dette kommer frem i artikkelen, fordi det er et svært viktig poeng å belyse.

Vi ser at de som er svært nervøse og engstelige, ofte har hørt eller lest negative erfaringer fra spiralinnsettinger. Dette kan medføre både frykt og engstelse.

I forkant av innsettingen er det viktig å bruke god tid på å formidle korrekt informasjon. Da er det, som lege Trine Aarvold sier i artikkelen, uheldig at mange har fått beskjed om at det ikke gjør noe vondt. 

Det blir helt feil å bagatellisere det faktum at de fleste syns spiralinnsetting er vondt eller ubehagelig i en eller annen grad. Samtidig må vi også kunne si at smerten for de fleste oppleves overkommelig og kortvarig. Jeg har svært mange ganger fått høre at dette gikk jo så mye bedre enn de hadde sett for seg.

 

Vi ser at de som har fått god informasjon, ofte slapper mer av og føler seg trygge. Å sette inn spiral er for mange unge jenter også det første møtet med en gynekologisk stol. Settingen rundt en slik situasjon kan være skremmende nok i seg selv. 

Viktigheten av å ha god tid, skape trygge rammer, og å forsikre den som ligger i stolen at prosedyren når som helst kan avbrytes dersom jenta ønsker det, kan ikke understrekes nok. En ubehagelig opplevelse fra Gu-stolen kan man bære med seg resten av livet.

Jeg ønsker med dette innlegget å formidle et mer nyansert bilde av spiralinnsetting og smerter. Hva med erfaringene fra de som har lagt inn spiral og syns det gikk veldig fint? Det hadde vært fint å høre deres stemme også! 

Det er jo ikke uten grunn at hormonspiral er et av de mest populære prevensjonsmidlene vi har. Det er svært sikkert, gir lite bivirkninger og kan ha gunstig effekt på både kraftige menssmerter og blødninger.

Med tiden får vi kanskje en bedre smertelindring. Enn så lenge vil det fortsatt være noen som opplever sterke smerter ved spiralinnsetting, og det skal vi selvsagt ta på største alvor.

Vi må gjøre det vi kan, men de metodene vi har, selv om det ikke alltid vil strekke til for alle. Å bli møtt med forståelse er uansett det minste vi kan gjøre. 

Sitter man inne med tanker og spørsmål om hormonspiral, og kanskje er bekymret for noe man har hørt, så snakk med helsepersonell som har erfaring med dette. Det er fremdeles mange myter i omløp, som kan føre til både usikkerhet og feilinformasjon.