Foto: Hommedal, Marit / NTB
Foto: Hommedal, Marit / NTB

Derfor viser vi deler av Anders Behring Breiviks forklaring

Under rettssaken i Skien fengsel, krever terroristen seg prøveløslatt, noe som er hans rett å gjøre etter ti år i fengsel. Mediene har anledning til å filme hans forklaring, og TV 2 sender deler av rettssaken direkte, og vil også publisere deler av hans forklaring. Overføringen skjer direkte, men det er lagt inn en forsinkelse på 30 sekunder, slik at vi har mulighet til å fjerne lyden hvis han sier noe vi mener ikke er riktig å publisere.

22-juli-terroren har rammet svært mange mennesker, og det er derfor tungt for mange hver gang terroristen er i nyhetsbildet. Men det er faktisk vår oppgave som nyhetsmedium kritisk å følge prosessene rundt ham og behandlingen han får av norske myndigheter, i tillegg til å følge og dokumentere hans rehabilitering - eller manglende sådan - i fengselet.

I rettsstaten Norge er fengsel ment være en rehabiliteringsinstans som på sikt skal føre de innsatte tilbake til samfunnet. Nå har han sonet sin minstetid i forvaring og da er det norske systemet slik at han har rett til å søke om prøveløslatelse.

I et åpent demokrati som vårt, må offentligheten forholde seg til terroren han utførte, og at han fortsatt eksisterer. Terroren 22. juli 2011 og hele etterspillet av det, er et anliggende for hele det norske samfunnet.

Dagens 10-åringer har ikke noe eget minne fra denne forferdelige dagen, og TV 2 mener det er en del av vårt samfunnsansvar at vi belyser hendelsen, og setter den i kontekst, også så lenge etter.

Prinsippet om ytringsfrihet, og vår plikt som nyhetsmedium til å publisere balansert informasjon og kunnskap ut til alle, er nøkkelen til et velfungerende demokrati, selv om noen sikkert kunne vært det foruten akkurat i denne saken.

Vi tror på at åpenhet også rundt denne rettsprosessen, vil være med på å forhindre at de marginale miljøene som fortsatt måtte støtte terroristens holdninger vokser og blir større.

Vi vet at konspirasjonsteorier næres av prosesser som kan oppfattes å foregå i det skjulte. Vi og andre nyhetsmedier har sendt deler av tidligere rettssaker med terroristen, både selve straffesakene og om soningsforholdene.

Vi vurderer nøye hva vi publiserer, men vi mener også det er både nødvendig og riktig å være tydelig på hvor han nå står, hva han mener og hvordan han ytrer seg.

Vi er svært bevisst på at vi ikke skal gi han en åpen talerstol, men hans holdninger i dag er relevant med tanke på påstanden om at han er rehabilitert, som er selve premisset for rettssaken.

Vi er opptatt av å vekte dekningen og sette det som blir sagt i kontekst. Vi skal også ta hensyn til alle de som ble rammet av terroren ved å sende forskutt eller å kutte sendingen, dersom vi opplever det som skjer som utilbørlig, støtende og ikke kommer inn under det vi anser som nødvendig å publisere.