Bør kjønnsoperasjon forbys eller tillates for absolutt alle?

Skal fastlegene kunne tilby kjønnskorrigerende behandling? Eller må behandling av barn under 18 år forbys?

Benjamin Solvang Foto: Screen Story/TV 2
Benjamin Solvang Foto: Screen Story/TV 2

Utfra fremstillinger i aviser og sosiale medier kan det oppleves at det kun er to alternativ ved kjønnskorrigerende behandling.Forbud eller fritt fram for alle. I debatten som har pågått, har det vært lite rom for nyanser.Diskusjoner ender fort i anklager og påstander som i stor grad har som funksjon å slå hverandre i hodet. Det er ikke rom for en ryddig, nyansert og redelig debatt.Kjønnsskifte er et vanskelig og komplisert tema, med mange følelser knyttet til seg.