Bevisbyrden må snus

Her i huset har vi landet på å holde barna hjemme fra skolen de dagene det arrangeres gudstjeneste.

O JUL MED DIN GLEDE: Men skolegudstjenestene før jul splitter folket. Foto: Torstein Bøe
O JUL MED DIN GLEDE: Men skolegudstjenestene før jul splitter folket. Foto: Torstein Bøe

Hadle Rasmus Bjuland i KrFU mener skolegudstjenesten bør vernes, siden «ingen tar skade av å lære om vår kristne kulturarv». Det er et argument som faller på sin egen urimelighet.

Det er ingen som har sagt at noen tar skade av å lære om den kristne kulturarven, men så er det heller ikke dette en skolegudstjeneste handler om. 

En skolegudstjeneste er per definisjon forkynnelse. Det er noe ganske annet enn undervisning i kristen kulturarv. 

Du kan lese Bjulands innlegg her:

Det er en form for religionsutøvelse. Det er ikke religionsopplæring. Det vil si at det er fritt fram for å forsøke å bevege dem som deltar, uten å gå veien om nøktern informasjonsdeling eller saklig argumentasjon. Det innebærer at barn og unge kan utsettes for påvirkning dersom de deltar.

Barn og unge er ellers beskyttet gjennom lov mot ulike former for påvirkning i skoleløpet. Opplæringsloven gjør det forbudt å rette kommersielt press mot barn på skolen. Opplæringsloven sier også at «kristendom, andre verdensreligioner og livssyn skal presenteres på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte i undervisningen». Det skal ikke forkynnes, eller legges press på barn, i KRLE-faget i norsk skole.

Bevisbyrden må snus

Det er bare i tilfellet skolegudstjenester at dagens lovverk åpner for å utsette barn for påvirkning i skolens regi. Det unntaket er for meg vanskelig å forstå. 

HOLDER BARNA HJEMME: Anne Rose Røsbak Feragen sender ikke barna på skolen når det er skolegudstjeneste. Foto: Rolf Einar Reinhardsen
HOLDER BARNA HJEMME: Anne Rose Røsbak Feragen sender ikke barna på skolen når det er skolegudstjeneste. Foto: Rolf Einar Reinhardsen

Jeg mener vi som samfunn gjør barn urett ved å utsette dem for forkynnelse i offentlig regi mens de er for unge til å forholde seg kritisk og selvstendig til forkynnelse og annen påvirkning. Jeg mener derfor at bevisbyrden ligger hos dem som mener at norsk skole bør tilby skolegudstjenester, ikke hos oss som argumenterer for en lovendring.

Spørsmålet er om KrFU, eller KrF, kan gi en god begrunnelse for at forkynnelse og påvirkning skal være en del av den norske offentlige skolen.

Bare dårlige erfaringer

Dagens ordning åpner for å arrangere skolegudstjenester så lenge det tilbys et alternativ, og Bjuland mener det fungerer bra. Jeg lurer på hvilket grunnlag han har for å si det. Selv har jeg tre barn, og jeg har bare dårlige erfaringer med dagens ordning.

Det er tre sider av dagens ordning jeg vil nevne spesielt:

· Siden barna deles i to grupper gjennom påmelding, basert på foreldrenes tro eller livssyn, kan barna havne på gruppe uten barn de kjenner eller voksne de er fortrolige med. Ordningen går altså på bekostning av barns rett til et trygt og godt skolemiljø.

· Med dagens ordning blir foreldrenes tro eller livssyn tematisert for elevene. Det kan føre til at barna blir bedt om å svare for foreldrenes beslutning og for familiens tilhørighet til tro eller livssyn. Det bør barn få slippe.

· Det er problematisk at foreldrenes tro eller livssyn blir eksponert gjennom valg av arrangement. Det kan skape splittelse i lokalmiljøet. Tro og livssyn er dessuten en privatsak, og foreldrene bør selv få bestemme om andre elever, andre foreldre og skolens ansatte skal få høre om det.

Holder barna hjemme

Her i huset har vi landet på å holde barna hjemme fra skolen de dagene det arrangeres gudstjeneste og alternativt opplegg, for å skåne barna fra de dårlige opplevelsene de tidligere har tatt.

Vi gjør det til tross for at vi på den måten forsømmer foreldreansvaret for å la barna få den grunnskoleopplæringen de har rett til å få og plikt til å ta imot. Vi gjør det selv om det kan gi barna inntrykk av at det bare er å bli hjemme dersom en har innvendinger mot skolens opplegg. Vi gjør det enda vi vet at det kan forstås som kritikk av skolen og dermed skape avstand mellom skole og hjem. Vi gjør det på tross av at det regnes som ugyldig fravær. 

Så dårlig mener vi at dette fungerer.