Åtte år er nok – vi skal snu utviklingen!

Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer har økt forskjellene i Norge.

Cecilie Myrseth lover store forandringer i norske helsevesen. Foto: Vidar Ruud
Cecilie Myrseth lover store forandringer i norske helsevesen. Foto: Vidar Ruud

Den utviklingen skal vi snu. Å styrke vår felles helsetjeneste, og sette en stopper for privatiseringsreformene, er første steg på veien.Høyres ideologiske prestisjeprosjekt var i realiteten en privatiseringsreform. Penger som kunne gått til å styrke vår felles helsetjeneste, gikk i stedet til byråkrati og i lommene på private tilbydere.En krone kan ikke brukes to ganger - og én krone mer til Høyres kjepphest, er en krone mindre sykehusene kan bruke på å tilby en god behandling