Fraværsgrensa:

«Alt er ikke svart/hvitt»

Arbeiderpartiets Elise Waagen slår tilbake mot Høyres Jan Tore Sanner.

FRAVÆRSGRENSA: Høyre og Arbeiderpartiet er uenige om hva som er beste løsning. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FRAVÆRSGRENSA: Høyre og Arbeiderpartiet er uenige om hva som er beste løsning. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Både jeg og Høyres Jan Tore Sanner er enige om at pilene over lang tid har fått utvikle seg feil vei i norsk skole: Resultatene til elevene går ned, motivasjonen går ned, mens mobbing og vold går opp. Likevel er det Arbeiderpartiet som nå vil ta nye grep for å snu trenden. Høyre er først og fremst opptatt av å gjøre alt likt som før.

Les også: «Skal det bli lettere å skulke og vanskeligere å være syk?»

Elise Waagen er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet
Elise Waagen er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

Det ser vi både når det gjelder Arbeiderpartiets arbeid for mer balansert skjermbruk og mobilfrie skoler, fysiske bøker i klasserommene og nå også på fraværsregler. Høyres Jan Tore Sanner vil beholde fraværsgrensa akkurat slik den er.

Arbeiderpartiet har lenge kjempet for bedre fraværsregler i videregående skole: Som skal være mindre rigide, byråkratiske, mer rettferdige for elevene og som legger opp til økt gjennomføring av videregående skole.

For dagens fraværsgrense er for rigid: Man kan for eksempel etter kun et par dager med fravær (!) være oppe i 10 prosent i enkelte av fagene på videregående skole, og dermed stå i fare for å stryke. Et regelverk der 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag, er et dårlig regelverk.

Den er for byråkratisk: Å måtte dra til legen for å få gyldig fravær, av helseårsaker som ikke behøver legehjelp og er kortvarig, er unødig byråkrati for både fastlegene våre og for elevene.

Den er urettferdig og legger ikke opp til økt gjennomføring: Endringer i fraværsreglene må ta høyde for at det er ulike - og ofte komplekse - grunner til at elever er borte fra skolen. De aller mest sårbare elevene med høyt fravær, grunnet for eksempel kronisk sykdom, trenger tettere og en annen oppfølging enn bare en fraværsgrense. Derfor må nye regler åpne for mer skjønn: Alt er ikke svart/hvitt.

Det er ikke fraværsgrensa alene som avgjør om elevene er på skolen eller ikke. Et trygt og godt skolemiljø, trygge voksenpersoner og faglig engasjerende undervisning er minst like viktig. Vi jobber derfor langs flere spor for å øke tilstedeværelsen blant elevene.

Dagens fraværsregler, innført av Høyre, har klare svakheter. Derfor jobbes det nå med nye.

Vi har ingen elever å miste!