BEHOLD SKOLEFERIEN: Maren Grøthe (Sp) mener det er helt feil å gjøre sommerferien i skolen kortere
BEHOLD SKOLEFERIEN: Maren Grøthe (Sp) mener det er helt feil å gjøre sommerferien i skolen kortere

Kortere sommerferie er korttenkt

En kan lett få inntrykk av at Høyre glemmer at skolens formål er å vekke motivasjon og læringslyst – ikke å fungere som oppbevaring og barnepass.

Disse dager går tusenvis av elever hjem fra skolen for siste gang dette skoleåret, klare og spente for noen måneder med noe annet enn hverdagens kjas og mas. Flere ønsker å korte ned denne ferien, jeg mener det er korttenkt.

Skolen er ikke oppbevaring

Høyres Margaret Hagerup åpnet i VG 4. april for å korte ned sommerferien i grunnskolen for å møte de voksnes problemer med ferieavviklingen. Det virker som om Hagerup forveksler hva som er elevenes behov med enkelte foreldres behov.

En kan lett få inntrykk av at Høyre glemmer at skolens formål er å vekke motivasjon og læringslyst - ikke å fungere som oppbevaring og barnepass. De voksnes logistikkutfordringer må løses på annet vis.

Sommerferien er et viktig avbrekk for mange. Sommerferien er en mulighet til å oppleve noe annet enn på skolen, utforske, utfordre seg selv og av og til kjede seg.

En skal heller ikke undervurdere at det er mye læring også utenfor skolens fire vegger, som samtidig bygger ny og nødvendig motivasjon til å lære gjennom resten av året. Elevene blir ikke nødvendigvis klokere som mennesker eller flinkere i fag av å sitte enda flere uker på skolebenken. Sommerjobber, mer ansvar i hjemmet og rett og slett tid til å savne skolen har en verdi.

Må ikke drepe motivasjonen

Å rokke ved barns sommerferie for at foreldre skal få ferien til å gå opp er feil svar. Vi må heller styrke de alternative tilbudene, som også avlaster foreldrene. Vi må gjøre flere fritids- og aktivitetstilbud mer tilgjengelig gjennom sommeren, styrke tilbudene for lavinntektsfamilier og forbedre SFO-tilbudet.

Senterpartiets mål i utdanningspolitikken er at flere skal fullføre skoleløpet, følge sine interesser og drømmer og etter hvert få seg et arbeid de trives i. Da må vi ikke drepe motivasjonen gjennom å stjele mer av elevenes fritid.

Fordi dette handler om å huske hvem skolen er til for. Den er til for ungene og ungdommene våre. For at de skal få lære, mestre og vokse seg inn i videre utdanning og arbeidsliv. Da må vi fokusere på det som er viktigst: at flere skal få motivasjon til å fullføre skolen.

Å ta fra elever større deler av ferien vil ikke bidra til noe av dette – snarere tvert imot. Senterpartiet unner elevene en lang og god sommerferie!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert