NORGES FREMTID?: Høyre vil ha fart på sakene. Foto: Chpv/scira Offshore Energy
NORGES FREMTID?: Høyre vil ha fart på sakene. Foto: Chpv/scira Offshore Energy

Spiller vi kortene våre riktig kan vi få et eventyr

Tempoet er for treigt og ambisjonene for lave. Det er også tilbakemeldingene fra aktørene.

Samtidig som vi har dårlig tid til å nå klimamålene våre, og Norge skriker etter mer fornybar kraft så nedskalerer den nye regjeringen ambisjonene for havvind og skyver det ut i tid.

Det er dårlig nytt for folk og bedrifters tilgang på kraft og for klimasaken.

Norge står midt i den grønne omstillingen.

Tina Bru Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Tina Bru Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Alle næringer vil merke det, men mest krevende vil det være for de regionene hvor olje- og gassindustrien har vært dominerende.

Men spiller vi kortene våre riktig så kan denne helt unike kompetansen brukes til å bygge et nytt industrieventyr på skuldrene til næringer vi allerede har.

Store og små selskaper, investorer og kompetanseklynger stod klare til å ta fatt på havvindprosjektene.

De nye arbeidsplassene og den økte verdiskapingen for hele landet som skulle skapes er nå delvis utsatt.

Tempoet er for treigt og ambisjonene for lave. Det er også tilbakemeldingene fra aktørene.

Kappløpet i gang

Det er enkelt å forstå industriens bekymringer.

I motsetning til olje og gass så er ikke vind en begrenset geografisk ressurs. De fleste landene i Europa ser de samme mulighetene som oss, og kappløpet om å utvikle den smarte teknologien og sikre seg leverandørkjedene er allerede i gang.

Regjeringen halverer ambisjonene for utbyggingen på Sørlige Nordsjø II og skal ikke lyse ut noen arealer før til høsten.

Risikoen de løper med å gjøre det er å rett og slett tape industrisatsingen til andre land med langt dårligere forutsetninger enn Norge.

Regjeringen har heller ikke foreløpig tillatt at havvind bygges ut med såkalte hybridkabler som betyr at vi både kan få strøm inn til Norge, men også koble oss på det europeiske kraftmarkedet.

Vanskelig å forstå

Arbeiderpartiet er for, mens Senterpartiet er mot. De aktørene som omsider skal få lov til å bygge ut på Sørlige Nordsjø II vil måtte gjøre det med stor usikkerhet om hvilke rammevilkår som egentlig gjelder.

Får de ikke bygget med hybridkabler så må utbyggingen subsidieres av skattebetalerne.

God klimapolitikk er god næringspolitikk, og her sitter altså regjeringen med et lønnsomt prosjekt som vil gi oss tilgang på mer fornybar kraft, men velger å gjøre prosjektet avhengig av din og min lommebok.

Det er ganske vanskelig å forstå begrunnelsen for det.

Kutt i utslipp og utbygging av ny fornybar kraft trenger ikke føre til rød bunnlinje hverken for bedriftene eller staten.

Jeg håper regjeringen ser potensialet for norsk havvind og setter fart på utlysningene og avklarer hva de mener om hybridkabler. Det ville gitt bedre rammevilkår for en ny industri, mer kraft og mindre statlige subsidier.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert