FOR LANG? Er skoleferien for lang, spør Høyre-politiker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
FOR LANG? Er skoleferien for lang, spør Høyre-politiker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På tide å kutte sommerferien?

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det er mange foreldre som nå strever med å få feriekabalen til å gå opp.

Når vi vet at en lang sommerferie kan gi elevene stort læringstap og forsterke sosiale forskjeller, er det ikke da på tide å ta debatten om hvordan skoleåret er organisert?

Hos oss har min mann allerede brukt opp en uke av ferien for å dekke høstferien og vinterferien.

Og vi står overfor nok en sommer med åtte uker ferie hvor vi prøver å lappe sammen en ferieplan, med mål om mest mulig familietid.

Det er ikke lett. Det er en bonus om vi får to uker sammen som familie. Dette er en del av småbarnsfasen får jeg høre. Men hvorfor skal det være sånn?

Men dette handler ikke om min og andres foreldres feriekabal.

Den lange sommerferien forsterker forskjeller, både faglig og sosialt.

MENINGSYTRER: Stortingspolitiker Margret Hagerup fra Høyre (H). Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
MENINGSYTRER: Stortingspolitiker Margret Hagerup fra Høyre (H). Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Forskning fra andre land viser at en vanlig elev kan tape læring tilsvarende én måned undervisning i løpet av sommerferien, og for vanskeligstilte elever kan det tilsvare hele tre måneder.

Det gjør at skolen hvert år starter opp med å måtte repetere fagstoff fremfor å starte på ny læring.

Debatten om sommerferien er ikke ny.

Fornuftig fordeling

En rekke kunnskapsmiljøer, og ikke minst samfunnsdebattanter, har pekt på at den lange sommerferien reduserer barnas ferdigheter og forsterker de sosiale forskjellene.

Forslagene om hvor kort sommerferien bør være for å forhindre dette varierer, og noen har sagt den bør halveres.

Jeg er ikke klar til å konkludere, men jeg mener det er helt klart at vi må se nærmere på en fornuftig fordeling av feriedager i løpet av et skoleår, den såkalte «skoleruta» og at sommerferien bør bli kortere.

Jeg kan forstå at tanken på å kutte ferien skaper reaksjoner.

Men dette handler ikke om å kutte i tiden lærerne får til å planlegge skoleåret eller ta velfortjent avspasering.

Dette handler om at vi må få mer kunnskap om hvordan lengden på sommerferien påvirker elevene, og basert på det vi vet ta kloke valg for elevene og samfunnet.

Sosial utjevning

Arbeiderpartiet har reagert og mener dette blir dyrt.

Prislappen på å eventuelt kutte direkte i ferien og utvide skoleåret vil være dyr, men det er uforståelig for meg at et parti som brukte hele valgkampen på å snakke om å mindre forskjeller, faktisk ikke vil være med å se på et tiltak som forskningen tyder på at kan ha stor effekt på den sosiale utjevningen.

Nå trenger vi et nytt og oppdatert kunnskapsgrunnlag som tar utgangspunkt i norske elever, i den norske skolen.

Jeg håper det i første omgang kan settes i gang et grundig utredningsarbeid og gjerne kontrollerte piloter og forsøk i norske kommuner.

Da vil vi settes i stand til å ta den faktiske debatten om hvordan vi kan gjøre ferien og skoleåret bedre for elevene og familiene, basert på kunnskap og erfaringer.

Den debatten fortjener elevene i norsk skole at vi tar.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert