CANNABIS: Flere ønsker legalisering av cannabis i Norge. Vinmonopolet nevnes ofte som salgssted. Foto: Heiko Junge / NTB
CANNABIS: Flere ønsker legalisering av cannabis i Norge. Vinmonopolet nevnes ofte som salgssted. Foto: Heiko Junge / NTB

Cannabis på polet vil være et svik

Å legalisere cannabis vil være et sjansespill med folks liv!

Nylig kunne FHI melde om at narkotikabruk blant unge er lavere i 2021 enn året før. Forbudet mot narkotika bør ligge fast!

Samtidig tar nesten alle de andre ungdomspartiene til orde for legalisering av cannabis. De driver med et sjansespill med ungdommers liv.

Hadle Rasmus Bjuland Foto: Dag Myrestrand
Hadle Rasmus Bjuland Foto: Dag Myrestrand

Først og fremst er det en bred faglig enighet om at cannabis har stort skadepotensial på unge hjerner under utvikling.

En rekke studier viser til ved hyppig bruk av cannabis i ung alder vil det svekke kognitive funksjoner som læring og hukommelse. Det vil få konsekvenser for skoleresultatet, studier og jobb.

THC: Dagens cannabis har blitt kraftigere enn for få år siden. Foto: Menahem Kahana / AFP
THC: Dagens cannabis har blitt kraftigere enn for få år siden. Foto: Menahem Kahana / AFP

For det andre er ikke cannabis et naturlig stoff. De siste årene har cannabisprodukter med høyere konsentrasjon av det avhengighetsskapende stoffet «THC» blitt mye mer vanlig. I 2010 inneholdt beslaglagt hasj i underkant av 10 % THC. I dag ligger nivået på rundt 30 %, men det er registrert THC-innhold helt opp til 45 % ifølge Helsedirektoratet. Det gir sterkere rus, og sannsynligvis også økt risiko for helseskader.

For det tredje brukes cannabis i kombinasjon med alkohol. Studier viser at de som bruker cannabis jevnt over drikker mer alkohol.

I ESPAD-tallene fra 2019 kommer det frem at 60% av 15- og 16-åriner med cannabiserfaring har bruk cannabis samtidig som de har drukket alkohol.

Dette viser for mange ungdommer er det ikke et «enten eller»-spørsmål om de skal bruke alkohol eller cannabis. For de fleste er det «både òg».

Jeg er ikke i tvil. Å tro at å åpne for cannabis på vinmonopolet vil være et gode for ungdommer, er i beste fall naivt. Å gjøre cannabis mer tilgjengelig vil gjøre livet til mange ungdommer verre, og det gjelder spesielt for de mest sårbare.

Forbudet mot cannabis bør bevares fordi det bidrar til å begrense tilgjengeligheten på narkotiske stoffer og ikke minst redusere sosial aksept for cannabisbruk.

SJANSESPILL: Naivt å tro at cannabis på polet er et gode for ungdommen. Foto: Colourbox
SJANSESPILL: Naivt å tro at cannabis på polet er et gode for ungdommen. Foto: Colourbox

Rusforskningen er tydelig på at disse faktorene er sentrale for å redusere bruk og skader av rusmidler.

Vi trenger en ruspolitikk som hjelper personer med avhengighet, forebygger rusbruk blant unge og som legger til grunn at rusbruken skal ned.

Å legalisere cannabis vil være et sjansespill med folks liv!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no