Leder i helse- og omsorgskomiteen Tone Wilhelmsen Trøen (H) Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Leder i helse- og omsorgskomiteen Tone Wilhelmsen Trøen (H) Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Mening

Lavmål fra en statsråd som burde vite bedre

Arbeiderpartiet har de siste årene brukt mye energi på å snakke ned private aktører og ordningen fritt behandlingsvalg.

Nå setter de en strek over hele valgfrihetsreformen.

I forrige uke sa Arbeiderpartiets Even Røed på Dagsnytt 18 at det ikke er god nok kvalitetssikring av helsetjenester gjennom fritt behandlingsvalg.

I sin sykehustale forrige tirsdag sa helseminister Ingvild Kjerkol at fritt behandlingsvalg bidrar til å stykke opp helsetjenestene våre.

Videre, at fritt behandlingsvalg er det motsatte av at pasienter blir sett, møtt og får god oppfølging.

Det er på tide å spørre om belegg for slike påstander.

Fritt behandlingsvalg har aldri handlet om å legge til rette for massive kjøp hos private aktører.

Det har heller aldri tappet den offentlige helsetjenesten for ressurser.

Oppsiktsvekkende

Fritt behandlingsvalg har gitt og gir pasienter mulighet til å velge fritt blant godkjente leverandører av helsetjenester.

I 2020 fikk 1.921.231 pasienter behandling i norske sykehus.

Omtrent 60.000 pasienter valgte behandling gjennom fritt behandlingsvalg.

Tapper ordningen de offentlige sykehusene? Nei! (Det er faktisk slik at helseforetakene betaler under anbudspris til fritt behandlingsvalgs-leverandører. De betaler og vil måtte betale mer til private under ordningen fritt sykehusvalg.)

Når Høyre gikk til valg på å gi ytterligere 100.000 pasienter mulighet til å velge innenfor fritt behandlingsvalg, er det fordi det bidrar til mangfold og reell valgfrihet for pasientene.

Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet snakker usant om kvalitetskontroll og godkjenning av leverandørene i fritt behandlingsvalg.

Det er stilt en rekke vilkår for godkjenning gjennom forskrift, og leverandørene er (selvfølgelig) underlagt nøyaktig de samme krav til kvalitet som følger av lovgivningen som de offentlige, som forsvarlighetskravet og forskrift om internkontroll.

De er også underlagt det samme tilsynsreglementet som offentlig aktører.

Burde vite bedre

Med hvilket belegg kan Arbeiderpartiet påstå at det er dårligere kvalitetssikring av leverandørene i fritt behandlingsvalg enn de offentlige aktørene?

I sin sykehustale kunne en lett tolke helseminister Kjerkol dit at pasientene som velger seg behandling innenfor fritt behandlingsvalg, er å se på som ressurssterke kunder.

Det er rett og slett lavmål fra en statsråd som burde vite bedre.

Jeg ville aldri omtale noen pasient som ressurssterk eller kunde, ikke om det var kvinnen som trenger avklaring på om kulen i brystet er kreft, eller gutten med psykiske plager som ønsker seg til et behandlingssted for som fokuserer på medisinfri behandling.

Ordningen med fritt sykehusvalg vil ikke sikre pasienter like stor valgfrihet som gjennom fritt behandlingsvalg.

Hvilke institusjoner de offentlige sykehusene inngår avtaler med bestemmes av helseforetakene selv, ikke politikerne.

Full valgfrihet

Fritt behandlingsvalg er den eneste muligheten pasienter har til å kunne få velge seg behandling hos institusjoner uten avtale med helseforetakene.

Når Arbeiderpartiet nå vil avslutte ordningen, vil det bare være de som har råd til å betale for oppholdene selv som har full valgfrihet.

Det vil skape en todelt helsetjeneste, hvor bare de med tjukk lommebok har valgfrihet. Solberg-regjeringen satset på den offentlige helsetjenesten, samtidig som vi ga rom for det mangfoldet og den kapasiteten som er hos de private aktørene.

Det har bidratt til kortere helsekøer og betydelig flere pasientbehandlinger årlig enn Arbeiderpartiet kunne vise til i sin forrige regjeringsperiode.

Fritt behandlingsvalg handler først og fremst om mennesker, og hvorvidt pasientene skal ha litt makt i møte med systemet, eller om denne makten skal gis til helseforetakene.

Det er uforståelig at regjeringen vil frata pasientene valgfriheten og muligheten til å velge seg det tilbudet som passer best for seg.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no.

Relatert