Analyse

Britene raser: «Festen er over»

Det konservative partiet i Storbritannia har ikkje klodens mest suksessrike politiske rørsle for ingenting. Partiet vil ikkje la ein klovn skusle vekk sjansen til ein historisk femte valperiode. Dersom ikkje Boris Johnson tar seg alvorleg saman, kan han være ferdig før sommaren er over.

For å forstå britane sitt raseri må vi tilbake til den første, store nedstenginga i 2020.

Boris Johnson og den nye regjeringa hans var mest opptatt av å få britane si utmeldinga av EU til å bli ein suksess, og fornekta lenge koronakrisa fullstendig.

Det gjorde at Storbritannia etter kvart blei eit episenter i pandemien.

Handhelsa på covid-sjuke

Likevel lukka Boris & Co augene for realitetane.

Då smittebølga skylla inn over landet var som om den elles historielærde statsministeren aldri hadde høyrt om doktor Semmelweiss, Florence Nightingale eller basal hygienelære.

Samme dag som SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) advarte mot all fysisk kontakt for å hindre smitte, kunne Boris skrytande fortelje pressa at han ikkje berre hadde besøkt Covid-19-avdelinga på eit sjukehus, han hadde også handhelsa på alle pasientane!

Det gjekk som det måtte. Boris blei sjølvsagt covid-sjuk. Og det ganske ille.

I ein kritisk fase kjempa britane sin statsminister for livet inne på St. Thomas-sjukehuset, berre eit steinkast frå parlamentet.

Men Boris overlevde. Med endå meir bustete hår enn vanleg sto han gråtkvalt fram og takka sjukepleiarane og fortalde at han hadde lært.

Så innførte den oppstandne Boris ein av dei strengaste nedstengingane eit vestleg, demokratisk land har innført i fredstid.

Eit land i lockdown

Frå hotellrommet mitt på Park Plaza Westminster hadde eg utsikt rett inn på St Thomas-sjukehuset der Boris nokre veker tidlegare hadde lagt dødssjuk.

Det var siste veka i april 2020, og eg hadde endeleg klart å komme meg på mi første utanlandsreise under pandemien.

Hotellet var eit av få som styresmaktene bestemte skulle være åpent, slik at sjukehustilsette, transportarbeidarar – og aller nådigast – eit utanlandsk tv-team kunne få husly.

På denne tida var London ein spøkelsesby.

Alle butikkar utanom daglegvarer eller apotek var stengde. Handlegata Oxford street låg folketom.

Alle skular var lukka, alle barn var heime.

Besøk innandørs i eigen heim var forbode, og utandørs kunne du berre møte ein person utanfor eige hushald.

Og det blei strengt handheva.

Eg såg politi patruljere parkane og be folk flytte seg. Benkane i ærverdige Hyde Park var dekka av politi-tape for å hindre folk i å sette seg ned.

15.000 bøter blei skrivne ut til folk som braut reglane. På sjukehusa blei pårørande nekta å sei farvel til covid-døande pasientar.

Og det var under denne nedstenginga at Boris Johnson bestemte seg for å halde ein hagefest i Downing street no. 10.

BYOB! stod det på e-posten som statssekretæren hans sendte ut til hundre personar. Bring your own booze! Ta med drikke!

Er det rart folk er forbanna? Er det merkeleg at sosiale medier renn over av hjarteskjærande historiar om kva mange britar opplevde 20. mai 2020? Dagen då den famøse festen vart arrangert?

Eit klart fleirtal av britane vil no ha Boris vekk.

Sliper knivane

– Festen er over, tordna opposisjonsleiar Keir Starmer i spørretimen onsdag.

Og Starmer kan fort få rett.

Innan 2024 skal det haldast val i Storbritannia. Det betyr at dei konservative vil be folket om 19 års styre og ein femte periode.

Det har aldri før har skjedd i britisk politisk historie.

Med sine snart 200 år på baken, er det konservative partiet av og til omtalt som den mest suksessrike politiske organisasjonen i verda nokon sinne har sett.

Det er ein organisasjon som er fullstendig hensynslaus når det gjeld politiske ambisjonar.

Hagefesten i no 10. kan være det som utløyser ein ny leiarstrid i partiet, slik at ein eventuell ny statsminister kan ha ein sjanse til å vinne neste val.

Dersom partiet har den minste tvil om statsministeren evner å levere velgarar nok til å vinne neste val er det over og ut for Boris.

Relatert