Frp lanserer nytt forslag i Stortinget tirsdag Foto: Kåre Breivik
Frp lanserer nytt forslag i Stortinget tirsdag Foto: Kåre Breivik
Frp med radikalt forslag:

Nok er nok!

Med en regjering som virker handlingslammet i kampen mot de galopperende strømprisene, foreslår Fremskrittspartiet i dag å innføre et makstak for utgangspris på strøm, på 50 øre per kilowattime for landets strømkunder.

Nok er nok – tålmodigheten er slutt.

Det vil gi nødvendig forutsigbarhet og overkommelige priser både for husstander og næringsliv i det som er en svært krevende tid for mange.

Frank Sve. Foto: Stian Lysberg Solum
Frank Sve. Foto: Stian Lysberg Solum

For det henger ikke på greip at de offentlige kraftselskapene, enten de er eid av staten eller Ap/Sp-styrte kommuner og fylkeskommuner, nå skor seg på at innbyggerne og næringslivet vårt betaler i dyre dommer for helt nødvendig strømforbruk.

I energirike Norge kan vi ikke ha det slik at innbyggere bekymrer seg for om privatøkonomien vil holde, eller at næringslivet opplever svekket konkurransekraft og konkurser på grunn av skyhøye strømpriser.

Tvert om bør vi ha som mål at Norge er en kraftoase som tilbyr både innbyggere og tradisjonell kraftkrevende industri pålitelig og forutsigbar tilgang på kraft til overkommelige priser.

Forutsetningen for dette er riktignok politisk vilje, og at regjeringen begynner å ta den dramatiske situasjonen mange av landets strømkunder nå står i på alvor. Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsøkte å fremstille sitt siste forslag til økt strømstøtte som en seier for landets strømkunder.

I praksis er det som foreslås fra regjeringen en fordyrende ekstraskatt som fortsetter å gi store overføringer fra landets strømkunder til offentlige kasser.

For regjeringens forslag om at det offentlige dekker 80 prosent når utgangsprisen på strøm er over 70 øre per kilowattime, betyr i realiteten mer enn å fordoble utgangsprisen på strøm sammenlignet med snittprisen de siste 8 årene.

I tillegg straffes nå store deler av næringslivet vårt av de høye strømprisene, fordi de faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen foreslått av regjeringen.

Flere bønder, gartnerier, idrettsanlegg og andre produsenter som er avhengig av kraft, varsler nå at strømprisene truer driften.

Resultatet kan bli konkurser, økt arbeidsledighet og langt høyere matvarepriser i månedene som kommer.

I FrPs forslag om å innføre en midlertidig makspris på strøm, tar vi i motsetning til regjeringen hensyn også til næringslivet, som blir inkludert i forslaget vårt.

I Fremskrittspartiet er vi nå på tilbudssiden i Stortinget slik at vi endelig får satt et punktum som sikrer norske strømkunder forutsigbarhet i månedene som kommer.

Så håper vi at regjeringen og de øvrige opposisjonspartiene nå viser at de også mener alvor – og støtter forslaget vårt om å innføre makspris på strøm.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert