Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Mening

En ny sjanse må gjelde for alle

Vi kan ikke la den enkeltes oppfatning av hvor alvorlig den straffbare handlingen var få avgjøre om man skal få en ny sjanse.

Innlegget publiseres anonymt av hensyn til pårørende, barn og familie. TV 2 kjenner artikkelforfatterens identitet.

Mediebransjen og journalister bør ta et verdioppgjør med seg selv før de frarøver tidligere kriminelle en ny sjanse

I går kom nyheten om at TV 2 har invitert David Toska som gjest til sitt sjakkstudio. Reaksjonene har vært mange og varierte.

Moralske kompass kan ikke bestemme

Kommentator Leif Welhaven i VG spør seg om rehabiliteringen har strukket seg for langt. Videre hevdes det at alvorsgraden av det han er dømt for gjør det umusikalsk at han får en sjanse til å slippe til i en slik TV-rolle.

Vel, hvor skal jeg begynne?

Etter at hun brøt koronareglene, uttalte Erna Solberg at alle skal få en ny sjanse. Enten må det prinsippet gjelde for alle eller ingen. Det er ikke opp til hver enkelt sitt moralske kompass å bestemme hvem som skal få en sjanse til eller ikke. Om det blir slik kollapser hele verdigrunnlaget med at man har gjort opp for sine synder når man løslates fra fengsel.

For er det virkelig slik at alle får en ny sjanse? Nja, som straffedømt og ferdig sonet kan jeg ett og annet om soning og livet etter soning. Under soning stilles det null krav til deg. Rehabilitering er noe du må oppsøke og be om selv.

Ok, men hvis rehabilitering er frivillig, da bør vi vel kanskje verdsette innsatte som frivillig velger å ta en utdannelse, oppsøke programmer for adferdsendring, behandling og få seg fast jobb etter endt soning. Vi kan ikke la den enkeltes oppfatning av hvor alvorlig den straffbare handlingen var få avgjøre om man skal få en ny sjanse.

Ei heller media og journalister skal få bestemme dette. Når TV 2 velger å gi Toska en sjanse til å vise at han har vokst som menneske og har mer å by på enn krim, så synes jeg vi skal applaudere kanalen for det.

Må verdsette straffedømte

Mediebransjen bør kanskje heller se litt på hvordan de vinkler saker og overskrifter for å få mest mulig klikk. Det var ikke spesielt vanskelig å forstå hvor VG ville når overskriften er: «Nokas-raneren David Toska blir sjakkekspert på TV 2». Allerede i første setning linker de Toska til drapet på politimannen, selv om det var en annen som ble dømt for å ha avfyrt de dødelige skuddene.

Vær Varsom-plakatens punkter om publiseringsregler sier jo noe om at man skal være varsom med begreper som er stigmatiserende og at man skal sørge for at overskrifter og ingresser ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det kunne jo stått: «David Toska gjester sjakkstudio i TV», men da blir det jo ikke like mange klikk som når man slenger på Nokas-raner og politidrap.

Vær Varsom-plakaten sier jo også noe om hvordan journalister skal forholde seg til kilder. Blir det ikke da paradoksalt at kriminelle og tidligere kriminelle er journalistenes beste kilder? Selv om jeg har vært løslatt i omtrent 10 år, så dukker det jevnlig opp joviale journalister som inviterer på kaffe, lunsj eller en øl for deretter å stille spørsmål om hva som skjer ute i gatene, eller hvor vi tror Anne Elisabeth Hagen er. Da er vi gode nok, men til å kommentere sjakk? Nei, det blir for drøyt.

Man kan gjerne skrive bøker, holde foredrag for politi, tollvesen og barnevern, jobbe med kriminalitetsforebygging blant unge, men for all del ikke finn på å kommentere sjakk.

Mennesker elsker å ha noen å snakke om, noen å peke på, noen å dømme. Det er faktisk ikke sånn at alle tidligere straffedømte får en ny sjanse av samfunnets moralpoliti når de slipper ut. Når man velger ekskludering i stedet for inkludering på bakgrunn av noe som skjedde for snart 18 år siden, så bidrar man bare til at enda flere faller utenfor fellesskapet.

Verdsett straffedømte som frivillig gjør en innsats og tar ansvar for egen rehabilitering. Å gi mennesker en ny sjanse og tillit handler om så mye mer enn å gjøre en gjesteopptreden som sjakk-kommentator på TV.

Kanskje det er på tide at mediebransjen selv tar et oppgjør med egne arbeidsmetoder før de skal begynne å kansellere mennesker som har tatt ansvar i livet sitt.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no.

Relatert