Mening

«Befolkningen har krav på å få svar»

Det er på tide med en god og grundig debatt om hvor lenge vi skal holde på med inngripende tiltak.

I økende grad etterlyses det kunnskap om smitteverntiltak. Det er samfunnets og derved myndighetens ansvar å legge til rette for kontinuerlig produksjon av kunnskap om tiltakene.

Mangler svar

Denne kunnskapen gjør det enklere å gjøre gode forholdsmessighetsvurderinger. Jeg etterspurte myndighetenes begrunnelser og tallgrunnlaget for forholdsmessigheter allerede i mars 2020. Dessverre får vi fortsatt ikke fullgode svar.

Omikrons inntog i Norge i November 2021 har resultert i innføring av nasjonal skjenkestopp. Begrunnelsen var at Omikron er en «game changer», som Helsedirektør Bjørn Guldvog beskrev det. Det kan hende at den er det. Omikron ser ut til å være mer smittsom, men også mindre alvorlig med symptomer som mer likner øvre luftveissykdom enn influensa og med færre innlagte. Hva er vurderingen av skjenkestopp som godt virkemiddel mot denne virusvarianten?

Myndighetene ser på tiltakene som en pakke og sier de ikke kan vurdere tiltakene hver for seg, men er dette rimelig nå nesten to år ut i pandemien? Vi vet mer nå enn vi gjorde i mars 2020. Vi bør kunne få svar på hva myndighetene forventer er effekten av skjenkestopp.

Hvor mange smittede og sykehusinnleggelser forventer vi at er forhindret og hva er ulempene av skjenkestopp? Hva var forskjellen i smitterisiko som gjorde at regjeringen innførte skjenkestopp instedet for begrensede skjenketider? Med det siste hadde kanskje færre restauranter og utesteder gått konkurs.

Bør ha en grundig debatt

FHI publiserte i september en interessant studie som viser at det ikke er særlig forskjell mellom full skjenkestopp og begrensede skjenketider i effekt på smitte. Dette gjaldt både de som jobbet i bar- og restaurantbransjen og andre som var i jobb høsten 2021.

Dette er kunnskap vi har, det er ikke den beste form for kunnskap, men den er mye bedre enn ingen kunnskap. Det er ikke mulig å forstå om myndighetene har brukt denne kunnskapen i sine vurderinger.

Selv om alt i pandemien handler om helse er livet er mer enn helse. Befolkningen har et krav på å få vite om hvordan de som bestemmer tenker, hvilke tall de opererer med og hva deres forventninger til tiltak er; konkret og åpent. «Game changer» er ikke særlig opplysende og kunnskapsbasert. Kunne man hatt bordservering av alkohol? Hvor mye mer smitte hadde det gitt, mon tro?

Virus kan mutere til mere smittsomme men mindre alvorlige varianter. Hvor lenge vi skal holde på med inngripende tiltak er en debatt vi bør ta godt og grundig. Smittevern er viktig, men er ikke det eneste som betyr noe for våre liv.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert