Slik ser det gjerne ut når foreldre observerer barnet bruke mobiltelefonen. Men dette kan være bakteppet for inngangen til et sexmarked, der barnet blir uskyldig aktør, mener psykolog Maria Østhassel. Foto: Anne Bæk
Slik ser det gjerne ut når foreldre observerer barnet bruke mobiltelefonen. Men dette kan være bakteppet for inngangen til et sexmarked, der barnet blir uskyldig aktør, mener psykolog Maria Østhassel. Foto: Anne Bæk

«Barnet ditt kan bli en uskyldig aktør og offer for et sexmarked»

Det kan være vanskelig å forestille seg at dette kan gjelde ditt barn. Men det kan det.

At barn ned i en alder av 9 år tar nakenbilder av seg selv for å selge det til voksne er et økende problem. Og som foresatt kan det være vanskelig å forestille seg at dette også kan gjelde ens eget barn. For å forstå dette bør vi kjenne til hvordan de unges hjerne fungerer, og hvordan det kan være en uheldig match med samfunnet de nå vokser opp i.

«Vil kopiere vennene sine»

Hjernen gjennomgår en drastisk utvikling i prepubertal og pubertal alder. Det skjer en økning i seksuelle tanker og nysgjerrighet på egen og andres kropp, samtidig som den delen av hjernen som handler om konsekvenstenkning fortsatt ikke er moden. Kombinasjonen mellom den gryende seksualiteten og de unges naturlige impulsivitet vil kunne lede dem på avveie, hva gjelder grensesetting ovenfor seg selv og forståelsen ovenfor andres grenser.

Samtidig er det særlig viktig for de unge å føle på aksept og tilhørighet. De er derfor ekstra sårbare for ytre påvirkning. Dersom venner tar bilder av seg selv og selger til fremmede, vil de unge ha lettere for å rettferdiggjøre atferden ovenfor seg selv og kopiere den. Særlig når de ser at det har gått bra for de andre. Foreløpig. Barn kan dermed bli uskyldige aktører og ofre for et sexmarked, hvor de ikke er kjent med risikoen og de potensielle konsekvensene.

Dette må omsorgspersonene være obs på

Barn og ungdom trenger beskyttelse fra voksne i den digitale verdenen, så vel som i verden utenfor. De fleste barn og ungdom i dag har tilgang på en smart-telefon, som har alt de trenger for å enkelt kunne selge bilder av seg selv. Kamera, vipps og sosiale media.

En del av det å være omsorgsperson i dag er derfor å kontinuerlig holde seg oppdatert innenfor de ulike appene, vite hva de eksponeres for og å sette seg inn i den risikoen de utsettes for.

En måte å beskytte barna på er også å snakke med dem om sex, kropp og grensesetting. Forskning viser at jo mer kunnskap de unge har om sex, jo tryggere seksualliv får de og jo senere debuterer de. Studier viser også at barn og ungdom helst foretrekker å få kunnskap om sex fra sine omsorgspersoner.

Mange foreldre strever med dette. Det kan dreie seg om at det var et ikke-tema i egen oppvekst. Da kan det føles flaut eller vanskelig å skulle snakke om det selv. Men når barn idag har tilgang på porno og et digitalt sexmarked fra tidlig barneskolealder, så kan det ikke lengre være et ikke-tema.

Dersom vi ikke snakker med barna våre om sex, vil de sannsynligvis lære om det igjennom porno. Her ser man seksuell nytelse uten relasjonelle og emosjonelle rammer, og en objektifisering av kroppen. Og jo mer hjernen erfarer noe, jo mer normaliserer den det.

«Barnet skal ikke føle skyld»

Spør barnet ditt på en ikke-dømmende måte, dersom du mistenker at barnet ditt har sendt nakenbilder av seg selv til fremmede. Vær tilgjengelig, støttende og forståelsesfull når du går inn i en situasjon hvor barnet ditt trenger din kunnskap, uten at du påfører dem skam og frykt for det som eventuelt allerede har skjedd. Hvis barnet har delt bilder av seg selv og fått betalt for det, er det fortsatt viktig at man møter det med forståelsen av at barnet er blitt utsatt for et nettovergrep, og ikke skal måtte føle på skyld.

Relatert