Katarina Eisenstein, leder av Sex og samfunns Ungdomsgruppe overrekker kravene til Kjerkol. Foto: Sex og samfunn
Katarina Eisenstein, leder av Sex og samfunns Ungdomsgruppe overrekker kravene til Kjerkol. Foto: Sex og samfunn
Mening

Her er ungdommens 50 seksualkrav til Kjerkol

Hva bør forbedres innenfor dagens seksualpolitikk? Ganske mye, ifølge unge selv.

Ja, helseminister, vi skal være utålmodige!

I sommer reiste Sex og samfunns Ungdomsgruppe på Norgesturné for å snakke med unge om hva de mener er viktig for fremtidens seksualpolitikk.

Fredag ble 50 krav fra unge over hele landet levert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Hun sa hun forventet at vi skulle følge opp arbeidet, og det skal vi.

Det er gjerne lurt å lytte til hva ungdommer har å si, spesielt i saker som angår oss. Men innenfor seksualpolitikk-feltet, har dette sjeldent vært normen. Politikere vegrer seg fra å heve stemmen om temaer som gjerne anses som tabu, og vi får ikke et talerør å nå gjennom med.

Sex og samfunn vil endre dette, og i forbindelse med stiftelsens 50-årsjubileum ville de vite: Hva ønsker unge for fremtidens seksualpolitikk?

Sex og samfunn har eksistert har mye blitt oppnådd, men mye gjenstår. Hva bør fokuset være i de neste 50 årene?

For å finne svar på dette ble Sex og samfunns Ungdomsgruppe sendt på Norgesturné i sommer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør, for å samle unges innspill. Dette har kulminert i 50 krav som vi håper politikere vil tørre å ta med videre.

Om vi ser på kravene, så er det ikke urimelige ting de håper på:

 • Unge vil ha seksualitetsundervisning fra noen som har oppdatert kunnskap, og de vil ha mer seksualitetsundervisning som starter tidligere.
 • Unge vil lære om grenser, og de ønsker seg en samtykkelov.
 • Unge vil ha et helsetilbud som er tilpasset der de bor slik at alle får muligheten til å prate med noen eller til å teste seg, uavhengig av om de bor i en storby eller et mindre tettsted.
 • Unge vil ha kunnskapen de trenger så de kan uttøve et trygt og godt seksualliv når den tid kommer.

Dette er noe vi bør kunne tilby landets unge nå.

Sterke inntrykk

I tillegg til de 50 kravene sitter vi også igjen med mange inntrykk.

På reisen møtte vi unge som ikke har lært om Pride fordi læreren deres ikke ville snakke om det. Vi har hørt gamle myter leve i beste velgående blant oppegående 14-åringer.

Og vi møtte gang på gang på metaforen «gutter er som nøkler og jenter er som låser» - nøkkelen er en god nøkkel om den kan åpne mange låser, men låsen er dårlig om den kan åpnes av mange nøkler.

Alt er nemlig ikke helt på stell selv om politikere prater om den økte satsingen på seksuell helse og seksualitetsundervisning.

Dette holder ikke når flertallet av de vi møtte ikke hadde lært om samtykke og overgrep i skolen, når de ikke følte de hadde fått en seksualitetsundervisning som forberedte dem på livet videre, og når de ikke følte de kunne være åpne om den de er.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at opplevelsene fra vår reise overrasket meg, men de gjorde jo egentlig ikke det. Det er jo ikke noe nytt at seksuell helse ikke prioriteres på lik linje som fysisk eller psykisk helse. Men det burde det. Til og med ministeren sa i dag at seksuell helse er vikig for god helse.

Vi vet at seksualitet er en grunnleggende del av mennesket, og at det er noe som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Nå vet også ministeren hva unge ønsker seg, og hun har sagt hun skal ta med kravene i videre arbeid og det er vi glade for.

Vi skal på vår side gjøre som hun sa: Fortsette å være utålmodige og kreve endring!

Her er ungdommens 50 seksualkrav:

 1. Prevensjon skal være gratis for alle
 2. Det må forskes mer på alternativ prevensjon til alle kjønn
 3. Prevensjonsveiledningen må være individuelt tilpasset
 4. Det må gis oppfølging etter påbegynt prevensjon
 5. Tilgang til gratis kondomer skal være enklere
 6. Alle prevensjonsmidler må være tilgjengelige ved alle helsestasjoner for ungdom
 7. Kondombruk må normaliseres
 8. Nødprevensjon må være gratis og tilgjengelig for alle
 9. Det må forskes mer på bivirkninger ved bruk av hormonell prevensjon
 10. Kunnskap om prevensjon skal økes gjennom undervisning og kampanjer
 11. Alle skal få seksualitetsundervisning
 12. Seksualitetsundervisningen skal være standardisert
 13. Barn i barnehagen skal få alderstilpasset seksualitetsundervisning
 14. Seksualitetsundervisningen må utvides til alle klassetrinn med flere timer
 15. Kompetent fagpersonell skal holde seksualitetsundervisning
 16. Kompetansemål om SRHR i læreplanen må konkretiseres
 17. Foreldre må få kompetanse for å kunne prate med sine barn om seksualitet
 18. Det må utarbeides et brukervennlig, alderstilpasset og gratis digitalt verktøy om SRHR
 19. Seksualitetsundervisning skal gis på flere arenaer enn skolen
 20. Informasjon om SRHR må nå minoritetsgrupper
 21. Lærere og annet relevant fagpersonell må få høyere kompetanse om SRHR
 22. Informasjon om seksuell helse og funksjonsvariasjon må styrkes
 23. En samtykkelov må vedtas
 24. Vi må bryte ned tabuet om gutter som ofre for overgrep
 25. Politiet må få kompetanse innenfor seksuallovbrudd
 26. Vi må motarbeide falske anklager om seksuelle overgrep og krenkelser
 27. Det må skapes mer bevissthet rundt overgrep og krenkelser i skolen
 28. Informasjon om tilbud for overgrepsofre må gjøres lettere tilgjengelig
 29. Informasjon om helsehjelp til overgripere og potensielle overgripere må spres
 30. Unge og de som jobber med unge må få mer kunnskap om nettovergrep
 31. Pårørerende av overgrep og krenkelser må få mer informasjon
 32. Krenkende og nedlatende språkbruk i skolen og lignende arenaer må reduseres
 33. Tredje juridisk kjønn må innføres
 34. Konverteringsterapi skal forbys
 35. Arbeid med SRHR skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet
 36. Tilbud om kjønnsbekreftende behandling må gis så tidlig som mulig
 37. Transpersoner må inkluderes i den offentlige debatten
 38. Behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens skal desentraliseres
 39. Skeive personer må få bedre helsetilbud
 40. Seksualitetsundervisningen må inneholde kunnskap om pronomenbruk og inkluderende språk
 41. Alle som jobber med barn og unge skal mestre begreper om seksualitet
 42. Alle helsestasjoner for ungdom skal ha et likt og rettferdig tilbud
 43. Åpningstider ved helsestasjoner for ungdom må utvides
 44. Unges helsetilbud skal tilrettelegges etter lokale forhold
 45. Helsesykepleier på skolen må være mer tilgjengelig
 46. Selvtesting skal gjøres mer tilgjengelig
 47. Alle ansatte ved helsestasjoner for ungdom skal alltid ha oppdatert kunnskap
 48. Helsestasjoner for ungdom må nå ut til de som ikke benytter tilbudet
 49. Helsepersonell må få bedre opplæring i langtidsvirkende prevensjon
 50. Sanitære produkter skal være gratis

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert