REAGERER: Konkurranseutsettingen av nye jernbanestrekninger skal stoppes. Det får Høyre til å rase. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
REAGERER: Konkurranseutsettingen av nye jernbanestrekninger skal stoppes. Det får Høyre til å rase. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Mening

Hvem skal betale de ekstra 12 milliardene?

Store innsparinger i samferdselen kan bli borte.

Den nye samferdselsministeren skal nå stanse konkurranseutsettingen av nye jernbanestrekninger.

Dette er en dårlig løsning når vi vet at konkurranseutsettingen gjennom trafikkpakke 1, 2 og 3 gir innsparinger på 12 milliarder.

Mudassar Kapur
Mudassar Kapur

Det er penger ut av vinduet fremfor et togtilbud som sørger for at det bygges flere kilometer med jernbane.

Togtilbudet må bli bedre så flere lar bilen stå hjemme. Vi gjør det verken billigere eller når klimamålene våre ved å gjenopplive statsmonopolet.

Den borgerlige regjeringen etablerte Nye veier AS.

De bygger veier i rekordfart. De reduserer byggekostandene med 20%. Det gjør at vi kan bygge infrastruktur for næringslivet, trafikksikre veier og rassikre farlige strekninger.

Den nye regjeringen har lenge vært kritisk til Nye veier, og mange på venstresiden vil legge selskapet ned.

596 millioner

Nå skal regjeringen evaluere hele selskapet, og de gir ingen garantier for at selskapet ikke skal legges ned – eller hva som vil skje med prosjektene selskapet har ansvar for.

Resultatet kan bli utsettelser av viktige samferdselsprosjekter i hele landet.

Byrådet i Oslo har brukt 596 millioner på å kjøpe private barnehager. I juni i år kjøpte Ap-byrådet i Bergen 18 barnehager.

Barnehagene i seg selv kostet 90 millioner, men kommunen overtar også en gjeld på 500 millioner.

Fellesskapets penger i Norges to største byer går til kommunalt eierskap istedenfor kollektivtransport, helsesykepleiere, skolepsykologer, flere lærere og sykehjemsplasser.

Barnehagekjøpene illustrerer Arbeiderpartiets velferdspolitikk: Staten er til for seg selv og ikke for å gi gode tjenester til innbyggerne.

Velferdssamfunnet skaper trygghet, forutsigbarhet og gir muligheter for alle. Det gjør den fordi skatteviljen i Norge er høy. Og vi stoler på at våre skattekroner brukes på felleskapet.

Sløse bort

Da må vi reformere og innovere offentlig sektor, så vi får mest ut av hver skattekrone.

Det gjør at når vi bygger jernbane vil konkurransen drive tilbudet frem, at vi får mer kilometer med skinner og flere tog som går med hyppigere avganger. Med Nye Veier knytter vi vårt langstrakte land sammen.

Kommunen må skape trygghet med gode tilbud, spesielt for barn og unge som har hatt en tøff tid under pandemien. Da kan ikke kommunen sløse bort pengene med oppkjøp av fungerende barnehager.

Politikk er evnen til å prioritere, og når Arbeiderpartiet velger dyrere og dårligere løsninger blir det mindre penger å bruke på andre viktige tjenester.

Noen må ta regningen for Arbeiderpartiets velferdskutt, for det blir realiteten når systemet er viktigere enn kvaliteten på tjenestene.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert